Nefunkční stavební řízení je sdílený problém celé společnosti, říká F. Korbel

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přerušil během své lednové schůze projednávání vládní novely stavebního zákona, který ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a podřízené soustavy stavebních úřadů. Členové výboru teď budou moci předkládat pozměňovací návrhy, k předlohám by se měli vrátit na začátku příštího měsíce, tedy v březnu. O tom, jak stávající situaci vidí, jsme si povídali se spoluautorem nového stavebního zákona Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D.

 

„Jednání o změnách nového stavebního zákona a související legislativy bedlivě sledujeme, neboť se týká i advokátů,“ přibližuje aktuální situaci Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, člen představenstva ČAK a spoluautor nového stavebního zákona. „V aktuální novele jde především o to, co nakonec zbude z původní myšlenky integrace rozhodování do jediného řízení a zda se skutečně dočkáme zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů. Podle toho se rozhodne, jak rychle a kvalitně budeme moci v následujících letech povolovat a stavět infrastrukturu, energetické stavby, bytové domy, ale i běžné občanské stavby,“ dodává.

„Je evidentní, že nyní neexistuje politická vůle pro vznik Nejvyššího stavebního úřadu ani soustavy nové moderní a kvalitní státní stavební správy, kterou jsme v novém stavebním zákoně navrhli po vzoru dobře fungující soustavy ČÚZK a katastrálních úřadů,“ pokračuje František Korbel. „Nicméně doufám, že výsledkem projednávání změn v Poslanecké sněmovně nebude rozbourání i dalších prvků reformy stavebního práva, která je obsažena v již schváleném novém stavebním zákoně č. 283/2021 Sb.“

Novela stavebního zákona ruší předloni schválený model čistě státní stavební správy, stavební úřady mají být i nadále v obcích. Zachovává však Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti především strategické stavby, jako jsou například železnice, dálnice nebo elektrárny. Zachovává i myšlenku jediného povolovacího řízení, oproti dnešní dualitě územního a stavebního řízení. Podle Ministerstva pro místní rozvoj vytvoří předloha jasné, moderní a předvídatelné prostředí pro stavebníky i projektanty. O tom však mnozí pochybují.

„Navržená novela nový stavební zákon určitě nezlepší, hraje se spíš o to, aby ho nepoškodila moc. Pořád je zde šance udržet alespoň procesní integraci rozhodování na úřadech obcí s rozšířenou působností a na krajských úřadech, a tím skoro zachovat původně zamýšlený princip 1 úřad – 1 řízení – 1 razítko. Toho lze dosáhnout využitím společného řízení podle § 140 správního řádu pro souběžné vydávání stavebního povolení a podkladových aktů v jediném řízení včetně vyloučení samostatných přezkumů závazných stanovisek. Pro vyhrazené stavby považuji za stěžejní reálný start Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu. Klíčová je též implementace digitalizace povolovacích procesů, kterou však Ministerstvo pro místní rozvoj zatím jen odložilo až na 1. 1. 2024 a reálné kroky k její přípravě se stále opožďují. Při rozhodování o změnách by se mělo dbát na to, že nový stavební zákon je již platným právem, tzn. jeho úpravy by měly být vedeny pouze snahou o splnění vládního zadání ponechat stavební úřady v přenesené působnosti na obcích, nikoliv o přenastavení celého systému, který má potenciál přinést po desítkách let skutečné zlepšení. Ne nadarmo byl nový stavební zákon vloni vyhlášen zákonem roku 2021 v soutěži www.zakonroku.cz, kam jej navrhla odborná nominační rada a v hlasování pak podpořila široká veřejnost. Naše nefunkční stavební řízení je totiž všeobecně sdíleným problém celé společnosti, uzavírá František Korbel. 

Stejně jako s předlohou novely stavebního zákona naložil sněmovní Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj i se souvisejícím návrhem zákona o jednotném enviromentálním stanovisku, který má zrychlit a zjednodušit povolování staveb z hlediska ochrany životního prostředí.

Jednotné enviromentální stanovisko bude podle Ministerstva životního prostředí zahrnovat požadavky na posouzení dopadů na životní prostředí až podle devíti platných zákonů. Změna má přinést vyšší přehlednost a srozumitelnost pro stavebníky i investory a zrychlit povolovací procesy.

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

 

Go to TOP