Zvýšení nezabavitelné částky je pro integraci lidí s trestní minulostí důležité

Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) ve spolupráci s Charitou ČR, Institutem prevence a řešení předlužení a vládními politiky domluvila kompromis, který zvyšuje alespoň částečně nezabavitelnou částku v roce 2023, a pomůže tak mnoha lidem vyrovnat se s rostoucími náklady a zároveň splácet své dluhy.

 

Na konci roku 2022 byl Ministerstvem spravedlnosti vytvořen návrh na nový výpočet nezabavitelné částky pro rok 2023. Úprava výpočtu by vedla k tomu, že by výše nezabavitelné částky zůstala v roce 2023 na stejné úrovni jako v roce 2022. Výše částky by tak vůbec nereflektovala růst životních nákladů, a to i přesto, že vzhledem k inflaci a růstu cen bylo zvýšeno životní minimum i normativní náklady na bydlení. Došlo by tak k faktickému snížení příjmů u lidí v exekuci a insolvenci.

AOOV připomínkovala spolu s ostatními organizacemi návrh zákona a navrhovala zachovat původní způsob výpočtu nezabavitelné částky, který reflektuje rostoucí životní náklady. Dlužníkům by se oproti loňskému roku zvýšila cca o 4 000 Kč v základu. Kompromisní varianta, kterou se nakonec podařilo vyjednat, zvyšuje nezabavitelnou částku cca o 2 500 Kč. (Připomínky AOOV k novele nařízení vlády o nezabavitelných částkách jsou ZDE.)

„Zadlužení se týká zhruba 90 % lidí ve výkonu trestu, zůstává velkým problémem i po propuštění,” upozorňuje předsedkyně výboru AOOV Jana Smiggels Kavková. „Velmi proto vítáme zvýšení nezabavitelné částky, které umožní lidem s trestní minulostí udržet si legální zaměstnání. To je pro jejich úspěšnou integraci zásadní.”

Co by se stalo, kdyby se výše nezabavitelné částky nezvýšila? Institut nezabavitelné částky v exekuci a insolvenci zajišťuje povinným zaplacení základních životních potřeb, především nákladů na bydlení, potravin a nutných nákladů při péči o děti. Pokud by se nezabavitelné minimum nezvyšovalo s růstem životních nákladů, hrozilo by další zadlužování dlužníků v exekuci a v oddlužení, kteří nebudou mít na zaplacení základních životních nákladů, hrozila by jim ztráta bydlení, odchod do šedé ekonomiky.

V roce 2022 se vzhledem k rostoucím nákladům na bydlení několikrát zvyšovaly normativní náklady na bydlení. V souvislosti s tím rostla i nezabavitelná částka pro dlužníky v exekuci a insolvenci. Již poslední zvýšení v říjnu 2022 bylo pro výpočet nezabavitelné částky zahrnuté pouze z jedné poloviny. Vzhledem k tomu, že lidé, kterým jsou prováděny srážky ze mzdy, pociťují stejné (a většinou i větší) obtíže zvyšujících se cen za náklady na bydlení a jiné nutné životní potřeby, AOOV a další odborníci upozorňovali na nutnost zachovat nezabavitelnou částku v exekuci na úrovni umožňující důstojný život (Připomínky AOOV k novele nařízení vlády o nezabavitelných částkách naleznete ZDE.)

„Výrazný rozdíl mezi nezabavitelnou částkou a reálnými náklady na život nutí dlužníky odcházet z legální práce, skrývat své příjmy před exekutory a vede také k ukončení oddlužení u lidí, kteří nemohou po srážce uhradit ani náklady na bydlení,“ říká Pavla Aschermannová, právnička organizace Rubikon Centrum a garantka pracovní skupiny „Zadluženost” AOOV.”

 

Zdroj: AOOV
Foto: canva.com

Go to TOP