Předseda ČAK přeje všem advokátkám a advokátům krásné vánoční svátky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé čtenářky a čtenáři Advokátního deníku,

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem České advokátní komory popřál hezké vánoční svátky plné pohody, štěstí a radosti.

 

Chtěl bych Vám touto cestou především poděkovat za Vaše úsilí v rámci výkonu advokacie v uplynulém roce, zejména pak za to, jak jste se postavili k tomu nejhoršímu, co nám tento rok přinesl – k válce na Ukrajině. Jsem hrdý na to, jak jste se jednoznačně přiklonili na stranu lidí postižených ruskou agresí. Mnozí z Vás se zapojili do projektu ČAK HELP UKRAINE, jehož prostřednictvím jste poskytovali a stále poskytujete bezplatnou právní pomoc ukrajinským uprchlíkům a zasílali finanční příspěvky na transparentní účet ČAK. Celková suma, která dosáhla více než tří milionů korun, byla použita na finanční pomoc ukrajinským kolegům, členům Ukrajinské národní advokátní komory, na nákup zdravotnického materiálu pro neurochirurgické pracoviště Univerzitní nemocnice v Užhorodě a na nákup generátorů, díky nimž budou moci naši ukrajinští kolegové přečkat zimu.

 

Ještě jednou Vám děkuji a přeji Vám krásné Vánoce i poslední dny letošního roku!

 

Váš předseda
Robert Němec

Go to TOP