NSS: Povinné respirátory v dopravě byly i letos na jaře přiměřeným opatřením

Nejvyšší správní soud zveřejnil dne 19. prosince 2022 rozsudek č. j. 2 Ao 2/2022 – 36, podle kterého bylo povinné nošení respirátorů v hromadné dopravě v souladu se zákonem. I na jaře letošního roku, tedy po dvou letech pandemie onemocnění covid-19, stále šlo o přiměřené opatření v boji proti šíření koronaviru. Nejvyšší správní soud (NSS) tak zamítl návrh ženy z Prahy na zrušení čl. I odst. 1 písm. b) mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2022, č. j. MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN, které bylo účinné od poloviny března. Nyní už v platnosti není, NSS by tedy maximálně mohl zpětně konstatovat nezákonnost tohoto opatření Ministerstva zdravotnictví.

 

Žena tvrdila, že ji povinnost zakrývat si nos a ústa omezuje, že riziko spojené s infekčními chorobami je v podstatě přirozená věc a že není úkolem státu, aby ji chránil proti její vůli.

NSS připomněl, že účelem povinného nošení respirátorů byla ochrana ohrožených skupin lidí, a to i za cenu určitého omezení práv ostatních. „Povinnost nošení respirátoru tam, kde v důsledku kumulace osob na jednom místě a ve stejném čase hrozí zvýšené riziko šíření koronaviru, se jevila být účinným, potřebným a přiměřeným nástrojem potlačování a předcházení epidemie onemocnění covid-19,“ stojí v rozhodnutí NSS.

„Povinná prevence při ochraně před nákazou měla s přibývajícím časem ustupovat ve prospěch svobody volby a s tím spojené nutnosti unést důsledky s touto volbou spojené; v rozhodné době však ještě existovaly důvody k zachování povinnosti nosit respirátor,“ konstatoval soud.

Nošení roušek a další ochrany dýchacích cest se stalo jedním se symbolů boje proti nemoci covid-19. Roušky se nosily do konce června 2020, po letním uvolnění se v září vrátily. Od února 2021 je pak převážně nahradily respirátory. Nošení roušek po jejich zavedení část populace nejen v ČR odmítala.

Od letošního 14. března skončila povinnost nosit respirátory ve většině vnitřních prostor s výjimkou hromadné dopravy, zdravotnických a sociálních zařízení. V hromadné dopravě se pak respirátory přestaly vyžadovat od 14. dubna.

Rozsudek č. j. 2 Ao 2/2022 – 36 je zveřejněn na www.nssoud.c, sekce Rozhodovací činnost.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: canva.com

Go to TOP