Zpestřete si vánoční svátky dvanáctým číslem Bulletinu advokacie

I v předvánočním shonu, nebo pak po snědení štědrovečerního kapra a rozdání dárků si nezapomeňte najít chvíli pro dvanácté číslo Bulletinu advokacie, které právě vychází a je plné zajímavých informací, pozvánek a samozřejmě odborných příspěvků.


Rubriku Aktuality zahajuje obsáhlá reportáž z konference o procesu s Rudolfem Slánským a spol., a dále rozhovor s dlouholetým spolupracovníkem Bulletinu advokacie, karikaturistou Lubomírem Lichým, který zve všechny advokátky a advokáty na svoji výstavu právnických vtipů v Galerii 17. listopadu na Národní třídě; podrobnosti z vernisáže, která se konala až po uzávěrce čísla 13. prosince, najdete ZDE. Kromě výstavy, kterou můžete navštívit zdarma každý všední den od 8 do 17 hodin, nové číslo BA upozorňuje i na zahájení prodeje vstupenek na slavnostní galavečer Právníka roku 2022, na který se můžeme těšit 12. května 2023 v Brně.

Odbornou část čísla otevírá velmi praktický a užitečný článek Terezy Kunertové Jak na předběžné otázky k Soudnímu dvoru EU: manuál pro advokáty, jenž poskytuje ucelený přehled o tom, jak postupovat v situaci, kdy se v klientově kauze český soud obrátí s předběžnou otázkou na Soudní dvůr Evropské unie, případně pokud tento postup pokládá za užitečný sám advokát.

Návodným „manuálem“ je i příspěvek Václava Cidliny Restituce aneb jak napravit staré i nové křivdy, který na základě skutečné kauzy přehledně shrnuje, jak získat i více náhrad pro klienty, kteří přišli po více než dvacetileté restituční kauze pravomocným soudním rozhodnutím o majetek.

Článek Víta Lederera Nezávislé vlastnictví jako zvláštní paradigma v quebeckém a českém právu pak navazuje na debatu o povaze svěřenského fondu, kterou BA zahájil již v roce 2020. Lederer si ve svém příspěvku klade za cíl ukázat, že personifikace svěřenského fondu nemá oporu v české právní úpravě. Zároveň se pomocí důkladné analýzy quebecké úpravy snaží vyvrátit závěr o jejím odlišném výchozím koncepčním nastavení.

Z judikatury pak doporučujeme nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2022, sp. zn. I. ÚS 2583/21, který se zabýval případem advokáta, jenž komunikoval se soudy nikoliv ze své datové schránky, ale z datové schránky své advokátní kanceláře, jejímž byl jediným společníkem. Ústavní soud potvrdil názor Nejvyššího soudu, že není odepřením přístupu k soudu, pokud soud v takovém případě podání neprojedná; zároveň však konstatoval, že postup Nejvyššího soudu byl příliš restriktivní, neboť nevyzval advokáta k nápravě, ačkoli v předchozím řízení byl tento postup soudy akceptován a rovněž s dovoláním bylo nejprve zacházeno jako s řádně podaným. Ústavní soud proto konstatoval, že stěžovateli bylo odepřeno právo na přístup k soudu, zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Glosa docenta Petra Tégla se pak kriticky věnuje nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2022, sp. zn. II. ÚS 1587/20, jenž se zastal stěžovatelů, kteří se u obecných soudů domáhali zřízení nezbytné cesty v podobě služebnosti k jejich rekreační chatě stojící na cizím pozemku, k níž je možný přístup jedině přes další cizí pozemek.

Kromě toho se v nejnovějším čísle BA můžete začíst i do dalších judikátů, recenzí a také si můžete vybrat a uložit do diáře data zajímavých seminářů, které ČAK pořádá v prvním čtvrtletí roku 2023 v Praze i v Brně.

Krásné prožití vánočních svátků a všechno dobré v roce 2023 přeje

Redakce Bulletinu advokacie a Advokátního deníku

Go to TOP