ESLP odmítl stížnost na nedostatky v řízení o partnerském násilí

Evropský soud pro lidská práva vydal dne 15. prosince 2022 rozhodnutí ve věci Khalifa proti České republiceStěžovatel, odsouzený za týrání manželky, poukazoval na údajné nedostatky trestního řízení. ESLP jeho námitky odmítl jako zjevně neopodstatněné.

 

Stěžovatele Mariana Khalifu české soudy odsoudily k podmíněnému trestu odnětí svobody na dva roky kvůli týrání manželky.  V letech 2004 až 2010 totiž doma i jinde soustavně psychicky, fyzicky a vynucováním sexuálních praktik svou ženu týral.

Před ESLP namítal, že tuzemská justice porušila jeho právo na spravedlivý proces, jelikož soudy odsouzení z velké části založily na nezákonných důkazech získaných nezákonnou domovní prohlídkou a znaleckým posudkem zpravovaným podjatou znalkyní.

Evropský soud pro lidská práva však jeho argumenty odmítl. Podle soudu byly rozsudky vnitrostátních soudů důkladně odůvodněné a výsledky prohlídky domu nemohly změnit stav důkazů v neprospěch stěžovatele. Zjištění znalkyně nadto představovalo pouze podpůrný důkaz, který potvrzoval důvěryhodnost oběti a pravdivost jejích tvrzení, nejednalo se tedy o důkaz jediný nebo rozhodující. Stěžovatel měl navíc v průběhu řízení možnost klást znalkyni dotazy a vznést pochybnosti ohledně její nestrannosti.

Rozhodnutí ESLP ve věci Khalifa proti České republice naleznete v anglickém jazyce ZDE.

Anotace i překlad rozsudku budou přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Foto: canva.com

Go to TOP