Advokát SD EU: UEFA a FIFA mají právo blokovat vstup klubů do Superligy

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) a Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) mají právo blokovat vstup klubů do jimi

Komentováno pro AD

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) a Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) mají právo blokovat vstup klubů do jimi neschválených soutěží, například Superligy, a trestat hráče, kteří tak učiní. FIFA a UEFA se tedy nedopustily zakázané kartelového dohody ani zneužití dominantního postavení, když torpédovaly novou nezávislou fotbalovou soutěž Evropskou superligu. Ve svém stanovisku to uvedl generální advokát Soudního dvora Evropské unie Athanasios Rantos.


„Pravidla FIFA a UEFA, podle kterých každá nová soutěž podléhá předchozímu schválení, jsou slučitelná se soutěžním právem EU,“
prohlásil Rantos. Jeho stanovisko má pro velký senát Soudního dvora doporučující charakter.

„Podle generálního advokáta unijní pravidla hospodářské soutěže nezakazují FIFA a UEFA, aby přiměřeně omezovaly právo svých členů zakládat si jiné turnaje nebo se jich účastnit. Stanovisko generálního advokáta sice není závazné, má nicméně velkou váhu, protože se jím ve finále Soudní dvůr EU často řídí. Někdy se tak mluví o tom, že generální advokát v podstatě supluje první soudní instanci, jelikož druhá, odvolací instance v tomto typu řízení neexistuje,“ vysvětlil JUDr. Bc. Tomáš Kočař z advokátní kanceláře KPMG Legal.

„Následný rozsudek Soudního dvora EU bude mít zásadní význam. Pokud by dospěl k tomu, že FIFA a UEFA porušily pravidla hospodářské soutěže EU, mělo by to značný dopad na celé nastavení evropského fotbalu, včetně organizace jednotlivých soutěží. Verdikt by měl vliv i na fotbalové asociace členských států EU včetně Česka,“ dodal.

FIFA a UEFA ve svých stanovách uvádějí, že bez jejich předchozího souhlasu nemůže třetí subjekt vytvořit novou celoevropskou soutěž klubů. Tím si podle kritiků přisvojily výlučnou pravomoc k povolování a organizování mezinárodních fotbalových soutěží v Evropě.

Evropskou superligu si jako vlastní projekt založila loni skupina významných klubů ze Španělska (Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona), Itálie (AC Milán, Inter Milán, Juventus) a Velké Británie (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham). Členové superligy se ale nadále chtěly účastnit i soutěží pořádaných FIFA a UEFA.

Obě federace však varovaly, že ze svých klání členy superligy vyloučí. Hrozba těchto a dalších sankcí vedla k tomu, že mnoho klubů ze superligy rychle odstoupilo. Ve Španělsku byl pak postup FIFA/UEFA právně napaden a Soudní dvůr EU nyní ve věci (C-333/21) rozhoduje na základě předběžné otázky, kterou mu španělský soud předložil. Dopad rozhodnutí unijního soudu však bude podstatným způsobem přesahovat hranice Španělska.

UEFA Rantosovo stanovisko uvítala. „Je to povzbudivý krok k zachování stávající dynamické a demokratické struktury řízení evropské fotbalové pyramidy. Fotbal v Evropě zůstává jednotný a vytrvale se staví proti Superlize nebo jiným návrhům, které by ohrozily celý evropský sportovní ekosystém,“ uvedla UEFA v prohlášení.


Redakce AD; KPMG; Soudní dvůr EU

Foto: canva.com

Go to TOP