Zrušení automatického zakládání datových schránek Senát schválil

Automatické zřizování datových schránek obyvatelům zřejmě od příštího roku zavedeno nebude. Nepodnikající fyzické osoby by měly získat datovou schránku nadále jen na vyžádání. Senát to dne 14. prosince 2022 schválil v novele zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

 

Automatické zřízení datové schránky hrozí od příštího roku lidem, kteří by se přihlásili například bankovní identitou nebo elektronickým občanským průkazem ke kterékoliv digitální službě státu. Podle ministra průmyslu a obchodu Ing. Jozefa Síkely je tento plán „příliš ambiciózní“ a zkomplikoval by život lidem s nižšími digitálními dovednostmi. Lidé by sice mohli schránku znepřístupnit, bylo by to ale podle něho příliš zatěžující.

Ministr Síkela také uvedl, že lidem bude nadále vytvoření datové schránky nabízeno jako možnost, nikoli jako povinnost. Senátní výbor pro veřejnou správu v rámci podpory novely konstatoval, že „stát má pro své občany vytvářet tak kvalitní služby a systémy, aby je občané sami chtěli využívat a nemuseli k tomu být nuceni zákonem“.

Senátní Ústavně-právní výbor doporučoval novelu doplnit o ustanovení, podle něhož by zákonem požadované proškolení advokátů Ministerstvem vnitra ke konverzi elektronických dokumentů z datových schránek nahradila advokátská zkouška. V opačném případě by soudy od Nového roku mohly odmítat dokumenty advokátů, které by byly převedeny z elektronické do listinné podoby. Předseda Ústavně-právního výboru Ing. Tomáš Goláň ale uvedl, že požadavek výboru byl vyřešen memorandem mezi Ministerstvem vnitra a Českou advokátní komorou, podle něhož ministerstvo na přezkoušení nebude trvat.

Místopředsedkyně RNDr. Senátu Jitka Seitlová a senátorka Ing. Jaromíra Vítková poukazovaly na to, že povinnost mít datové schránky dopadne na zájmové spolky a bytová družstva nebo společenství vlastníků bytových jednotek, která častou vedou starší občané a budou si muset nechat tuto službu zajistit. Žádnou změnu ale v zájmu včasného přijetí novely nenavrhly.

Automatické zavedení datových schránek pro občany bylo loni v červenci přijato jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy. Schránku podle zákona automaticky dostanou od příštího roku dva miliony držitelů živnostenského oprávnění a asi 200 000 právnických osob, které ji dosud nemají. Ministerstvo vnitra v úterý oznámilo, že počet datových schránek se zvýšil na 1,7 milionu. Schránku si dosud musely povinně zřídit úřady nebo právnické osoby, dobrovolně si ji pak může založit každý občan.

Prostřednictvím datové schránky lze podat daňové přiznání, zažádat o výpis z rejstříku trestů, získat výpis bodů řidiče nebo například zaslat omluvenku dítěti do školy. Informace k datovým schránkám jsou na webech chcidatovku.czmojedatovaschranka.cz.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát P ČR

Go to TOP