Plní se Vám program na rok 2023? Nezapomeňte si do něj poznamenat semináře JČP

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků přichystal – v souladu se svým posláním a stanovami – na první pololetí příštího roku několik zajímavých seminářů k aktuální problematice, např. k problémům exekučního řízení, znaleckým posudkům, dědickému právu či uzavírání smluv. Akce se budou konat buď v Justiční akademii nebo na Právnické fakultě UK.

 

Seminář (kód 123)

Aktuální problémy exekučního řízení po novelách exekučního řádu

Pondělí 16. ledna 2023 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze

Místo konání: Justiční akademie, Hybernská 1006/18 (I. poschodí), Praha 1 – Nové Město

Seminář bude streamován.

 

Odpolední přednáška (kód 2123)

Znalecké posudky v praxi

Pondělí 30. ledna 2023 od 16:00 do 18:00 hodin

Přednášející: JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c., Katedra trestního práva PF UK

Místo konání: Právnická fakulta UK (přízemí dv. č. 38), náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město

Přednáška se bude konat online, v případě zájmu i prezenčně.

 

Seminář (kód 223)

Průvodce uzavíráním smluv pohledem aktuální judikatury

Pondělí 13. února 2023 od 9:00 do 14:00 hodin  

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., člen advokátní kanceláře PRK Partners, PF UP

Místo konání: Právnická fakulta UK (přízemí dv. č. 38), náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město

Seminář bude streamován.

 

Seminář (kód 323)

Aktuální judikatura k dědickému právu

Čtvrtek 16. března 2023 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

Místo konání: Právnická fakulta UK (přízemí dv. č. 38), náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město

Seminář bude streamován.

 

Seminář (kód 423)

Likvidace obchodních společností a družstev

Čtvrtek 13. dubna 2023 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Josef Holejšovský, Ph.D., soudce Vrchního soudu v Praze, PF ZU

Místo konání: Právnická fakulta UK (přízemí dv. č. 38), náměstí Curieových 901/7, Praha 1 – Staré Město

Seminář bude streamován.

 

Seminář (kód 523)

Věcná břemena se zaměřením na aktuální judikaturu, právo inženýrské sítě a zákonná věcná břemena

Pondělí 23. května 2023 od 9:00 do 14:00 hodin

Přednášející: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M., odborná asistentka na Katedře civilního práva procesního PF MU

Místo konání: Justiční akademie, Hybernská 1006/18 (I. poschodí), Praha 1 – Nové Město

Seminář bude streamován.

 

Informace o přihlášení na vzdělávací akce

Přihlášky na semináře a odpolední přednášky se podávají pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním vyplněné přihlášky na e-mail info@jednotaceskychpravniku.cz.

Přihlašovací údaje obdrží přihlášení posluchači před konáním vzdělávací akce na e-mailovou adresu. Účastnický poplatek je třeba uhradit tak, aby úhrada byla připsána na účet Pražského sdružení Jednoty českých právníků č. 106 231 472/0300 nejpozději do úterý týdne předcházejícího konání přednášky. Jako variabilní symbol je třeba uvést číselný kód přednášky, do informace pro příjemce pak jméno.

Účast na přednáškách uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Zdroj: Pražské sdružení JČP
Foto: canva.cz

Go to TOP