Obětem domácího násilí slouží nová poradenská linka nadace VIZE 97

Obětem domácího násilí či těm, kteří jim chtějí pomoci, začala sloužit nová linka s číslem 604 326 809 s nepřetržitým provozem. Rady a podporu na ní poskytují psychologové, právníci či sociální pracovníci. Nonstop telefonická pomoc je součástí projektu, který zahájila Nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových.

 

Problematikou nezdravých vztahů a domácí agrese jsme se začali zabývat z podnětů, které nám přinesla covidová doba. Již dva roky získáváme finanční prostředky právě na pomoc obětem domácího násilí,“ uvedla zakladatelka nadace a předsedkyně její správní rady Dagmar Havlová.

Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy poptávka po službách organizací, které pomáhají obětem domácího násilí, za nouzového stavu v první vlně epidemie vzrostla o 30 až 40 procent. I poté byla ve srovnání s předcovidovou dobou vyšší až o polovinu.

Mluvčí nadace VIZE 97 Aneta Stolzová uvedla, že nová informační linka a e-mailová adresa domacinasili@vize.cz jsou první částí dlouhodobého projektu. „Telefonní číslo a e-mail může využít každý, kdo potřebuje zodpovědět otázky týkající se problematiky domácího násilí,“ řekla také. Dodala, že podporu zabezpečují psychologové, právníci či sociální pracovníci z odborů ochrany dětí (OSPOD).

VIZE 97 je dlouhodobý partner organizace Acorus, která pomáhá obětem domácího násilí. Pro ně je podle šéfky organizace Jaroslavy Chaloupkové potřeba zajistit specializované služby. Patří mezi ně vedle poradenství i terapeutická podpora pro děti a dospělé, pobyt v utajeném azylovém domě a právní pomoc, ale třeba také kurz sebeobrany. „Odchodem domácí násilí nekončí,“ podotkla Chaloupková.

Podle mluvčí se na poradnu organizace obrátil třeba muž, který si stěžoval na dlouhodobé ponižování, nadávky a bití od manželky. Jeho výdělek putoval na účet, ke kterému neměl přístup. Žena mu někdy dávala kapesné. Po noční směně mohl jít spát, až splnil všechny úkoly. Když se mu to nedařilo, manželka ho uhodila. Začal pak pít. Pomoc vyhledal poté, kdy se k němu syn začal chovat po vzoru své matky. Za problém mluvčí označila i nevšímavost okolí. Na křik z domácnosti starších manželů nikdo ze sousedů nereagoval. Do poradny přišli na doporučení lékařky, která si všimla modřin. Senioři se chtěli dozvědět, jak se mají bránit výpadům svého vnuka, o kterého se od jeho dětství starali. Na experty se obrátili až po delším čase kvůli tomu, že se mladíka báli, styděli se a dávali si vinu za selhání při výchově.

Pro oběti kriminálních činů a domácího násilí, jejich blízké i svědky funguje nonstop a bezplatně linka pomoci s číslem 116 006. Zajišťuje ji organizace Bílý kruh bezpečí. K dispozici je bezplatná krizová linka Senior telefon s číslem 800 157 157, kterou provozuje Život 90. Pomoc poskytují i organizace proFem či Rosa. Zdarma ke stažení je mobilní aplikace Bright Sky.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP