Probační a mediační služba zahájila provoz Probačního domu v Písku

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 byl v Písku slavnostně otevřen první probační dům v Česku. Jeho zřizovatelem je Probační a mediační služba, která dům vybudovala v rámci projektu Zpátky do života financovaného z Norských fondů 2014–2021. Probační dům má za cíl podpořit podmíněně propuštěné v začlenění do společnosti a pomoci jim v jejich práci na sobě v rizikovém období prvních měsíců po propuštění.

 

Nově otevřený Probační dům v Písku má kapacitu 16 osob a poskytuje šestiměsíční pobytový resocializační program podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. Dům je určen dospělým mužům, kteří mají uložený dohled a přiměřenou povinnost účastnit se pobytového resocializačního programu. Dalšími předpoklady pro zařazení do programu je například potřeba intenzivnější míry podpory po podmíněném propuštění, ale také motivace pracovat na sobě.

„Ve světě je tato forma podpory lidí s trestní minulostí již delší dobu běžná, protože výrazně přispívá k eliminaci recidivy v rizikovém období, kdy se pachatel po výkonu trestu ocitne na svobodě, a to často bez podpory původní rodiny a svého okolí. Probační a mediační služba se snaží čerpat kvalitní a pozitivně fungující zkušenosti z celého světa a tento druh projektu mezi ně patří,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková.

V rámci provozu domu čeká účastníky denní režim co nejpodobnější obvyklému životu na svobodě, ale také s jasně stanovenými pravidly. Obyvatelé domu mají povinnost zdržovat se v probačním domě ve stanovený čas, spolupracovat s týmem a aktivně řešit své záležitosti, zdržet se požívání alkoholu a návykových látek, slušně se chovat k druhým a pečovat o dům. Během pobytu budou účastníci společně s pracovníky Probačního domu v Písku pracovat na tom, aby byli samostatní, uvědomovali si potřebu řešit dílčí problémy, případně uměli vyhledat podporu.

Provoz Probačního domu v Písku společně s ředitelkou Probační a mediační služby Andreou Matouškovou slavnostně zahájili velvyslanec Norského království Victor Conrad Rønneberg a náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly Petr Dohnal.

„Součástí moderní justice by měly být právě takové projekty, které nabízejí další odbornou práci s lidmi s trestní minulostí. Jsem přesvědčen, že provoz Probačního domu v Písku nám ukáže v praxi, že jde o jednu z cest, kterou se musíme v této oblasti vydat, abychom drželi krok s moderním světem a jeho potřebami. Pomoc lidem odstřihnout se od jejich kriminální kariéry, od časté recidivy a ukázat jim způsob, jak se dobře začlenit do běžného života a společnosti, je jistě ta správná cesta ke snižování kriminality,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce vězeňství a resortní kontroly PhDr. Petr Dohnal.

 

Zdroj: Probační a mediační služba
Foto: Probační a mediační služba

 

 

Go to TOP