FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – listopad 2022

Po měsíci Vám znovu nabízíme rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.O čem tedy (krom dalšího) jednalo představenstvo ČAK na své 11. schůzi v tomto volebním období, tedy 14. a 15. listopadu 2022?

 

Návrh valorizace advokátního tarifu (AT) předložený MS

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval o druhém kole jednání o advokátním tarifu (ale i o tarifu notářském a exekutorském) se zástupci Ministerstva spravedlnosti ze dne 14. října 2022, kterého se zúčastnili i zástupci NK ČR, EK ČR a neziskového sektoru (AD informoval ZDE).

Zástupci ČAK obhajovali potřebu valorizace z již notoricky známých důvodů. Shodli se i s představiteli neziskového sektoru, že k jeho navýšení musí být přistoupeno citlivě s ohledem na to, aby neúměrně nezatížil spotřebitele.

Návrh novelizace advokátního tarifu z pera ČAK byl Ministerstvu spravedlnosti zaslán 27. října 2022. Nyní Komora očekává výzvu ministerstva k dalšímu jednání. Návrh je připraven tak, aby i přes navýšení, s nímž ČAK přichází, respektoval ekonomiku a realitu doby, protože jen tak Komora může při vyjednávání uspět.

 

Pracovní skupinu k revizi stavovských předpisů o provádění advokátních úschov čeká první jednání s bankovním sektorem

V souvislosti s aktuálním případem advokátky a její koncipientky, které čelí podezření ze zpronevěry značných finančních prostředků z účtů advokátních úschov, představenstvo ČAK již na svém minulém zasedání zřídilo pracovní skupinu, která provádí revizi stavovských předpisů a posuzuje i podněty na jejich úpravu z řad advokátů. Nyní tato skupina bude vyjednávat i se zástupci bankovního sektoru o takových opatřeních, jako je např. omezení dispozičního práva advokáta na účtech bankovních úschov. První kolo jednání proběhne ještě do konce listopadu.

 

Roste zájem advokátů o zapojení do projektu Právní praxe studentů PF UK v advokátních kancelářích

O tomto projektu široce informoval Advokátní deník a vyzval advokátní veřejnost k zapojení do projektu. Pro zájemce o zapojení Komora připravila interaktivní formulář přístupný z webu ČAK (dále rovněž z Newsů ČAK, účtu ČAK na twitteru a LI a rovněž z AD), který umožní jednoduchou registraci do projektu. Do 16. listopadu 2022 se přihlásilo již 40 advokátních kanceláří či samostatných advokátů, kteří nabízejí praxi pro téměř 80 studentů! Představenstvo ČAK všem za jejich aktivní přístup děkuje a doufá, že stejný zájem o praxi bude i na straně studentů. Další zájemci se stále mohou hlásit.

 

Byl jmenován nový předseda sekce pro rodinné právo

Představenstvo ČAK jmenovalo novým předsedou sekce pro rodinné právo – poradního orgánu představenstva – Mgr. Františka Korbela, Ph.D., člena představenstva, a to v souladu se schválenou koncepcí, aby v čele co největšího počtu poradních orgánů stáli přímo členové, členky či náhradníci představenstva, a byla tak nastavena efektivní komunikace mezi vedením Komory a odbornou sekcí či výborem. Místopředsedy sekce pro rodinné právo byli dále jmenování její dva stávající členové – Mgr. Kryštof Janek a JUDr. Renáta Šínová.

 

Informace o zájmu uchazečů o výběrové řízení na dodavatele interiérového řešení prostor ČAK v paláci Dunaj

Výběrové řízení na dodavatele interiérového řešení prostor ČAK v paláci Dunaj bylo kompletně zveřejněno 4. listopadu 2022 na webu v rubrice Aktuální informace. Doposud Komoře ohlásily svůj zájem nižší jednotky uchazečů. Představenstvo ČAK proto uložilo, aby ve spolupráci s architektem bylo vytipováno minimálně dalších deset potenciálních uchazečů a aby byli napřímo osloveni se žádostí o podání nabídky, přičemž termín pro podání končí 20. ledna 2023.

 

Podpora a rozvoj Komplexního informačního systému ČAK (KIS) zůstane v rukou společnosti Konica Minolta

Pracovní skupina ustanovená představenstvem ČAK v dubnu 2022 posuzovala nabídku společnosti Konica Minolta na pokračování podpory Komplexního informačního systému ČAK a jeho upgrade. V rámci posuzování, zejména cenové nabídky, byl vypracován i znalecký posudek, který podanou nabídku vyhodnotil jako výhodnou a odpovídající tržním podmínkám. Znalecký posudek navíc uvedl i možná rizika přechodu k novému dodavateli. Představenstvo ČAK tedy vzalo na vědomí jak znalecký posudek, tak doporučení pracovní skupiny, a uložilo, aby předseda ČAK uzavřel dodatek ke smlouvě o podpoře KIS a smlouvu na upgrade KIS.


Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK

Go to TOP