ČAK zaslala gratulaci k 10. výročí Ukrajinské národní advokátní komoře

Dne 17. listopadu si nepřipomíná významný den boje za svobodu a demokracii a potažmo právo a právní stát nejen Česká republika, ale toto datum je sváteční i pro Ukrajinskou národní advokátní komoru, která slaví 10. výročí svého založení.

„V průběhu let se nám podařilo vybudovat silnou, konsolidovanou a skutečně fungující samosprávnou instituci, která sjednotila již více než 65 tisíc advokátů,“ uvedla prezidentka Komory Lydia Izovitova a dodala, že v posledních měsících Komora také zajišťuje pomoc raněným a rodinám advokátů zabitých během bojů, pomoc advokátům, kteří přišli o své domovy, vysídleným osobám a uprchlíkům.

Ukrajinským advokátům popřál k jejich výročí jménem celé české advokacie také předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M. „Přeji ukrajinským kolegům, aby se co nejdříve mohli vrátit od zbraní k právu a paragrafům, z bojišť do soudních síní a aby mohli konečně znovu vykonávat svoji profesi.“

Ke gratulacím ukrajinským advokátům se postupně připojují i další evropské advokátní komory, včetně Rady evropských advokátních komor.


Redakce AD
Foto: AD

 

Go to TOP