Národní knihovna zpřístupnila tři své databáze v režimu bez autorských práv

Národní knihovna ČR zpřístupnila několik svých databází v režimu volných děl, na která se nevztahují autorská práva. „Databáze Česká národní bibliografie, Databáze národních autorit a Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR jsou dostupné na webu, uvedla Lucie Šénvajc z oddělení PR a marketingu Národní knihovny. Zmíněné databáze fungují podle systému Creative Commons v licenčním režimu CC0, který umožňuje nejširší možné užití díla včetně toho bez uvedení autorství.

 

Creative Commons je americká organizace, která si za cíl klade rozšířit množství autorských děl dostupných veřejnosti k legálnímu využívání a sdílení. Nabízí škálu různých licenčních schémat, která držitelům autorských práv umožňují nabídnout některá práva na užívání díla veřejnosti, zatímco jiná práva jim stále zůstávají. Cílem je omezit potíže, které platné autorské zákony kladou sdílení informací. V Česku platí licence Creative Commons už od roku 2009.

Národní knihovna k tomu uvedla, že veřejná licence CC0 umožňuje nejširší možné užití databází, a to jak pro nekomerční, tak komerční účely.

Databáze Česká národní bibliografie obsahuje přes 1,18 milionu bibliografických záznamů dokumentů vydaných na území České republiky. Databáze Národních autorit NK ČR obsahuje přes 1,138 milionu záznamů personálních jmen, organizací, akcí, věcných termínů, geografických či chronologických údajů. Databáze Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR obsahuje přes 8000 záznamů institucí, které spolupracují na budování souborných knihovnických katalogů nebo se účastní meziknihovních služeb.

Národní knihovna ČR se zpřístupněním databází pod veřejnou licencí CC0 může zařadit po bok významných zahraničních knihoven, jako jsou například národní knihovny v Dánsku, Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Lucembursku, Německu, Polsku, Rakousku, Švédsku, či USA, které svá data také zpřístupňují pod obdobnou licencí, uvedli zástupci Národní knihovny.

 

Zdroj: ČTK
Foto NK ČR: A. Fedorenko/Wikipedia

Go to TOP