Křest komentáře k Listině základních práv a svobod se uskutečnil na půdě ÚS

V nádherně zrekonstruovaném plenárním sále Ústavního soudu v Brně pokřtilo nakladatelství Leges svoji novinku, kterou je Velký komentář k Listině základních práv a svobod. „Bylo nám velkou ctí, že se kmotrou knihy se stala JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., někdejší předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu, která také napsala ke komentáři předmluvu,“ uvedla šéfredaktorka nakladatelství JUDr. Jana Sladká Hyklová, Ph.D.

 

Prezentace knihy se zúčastnili všichni čtyři vedoucí autorského kolektivu, prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., docent Mgr. Bc. Jan Kratochvíl, Ph.D., docent JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., S.J.D., a JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D., i většina spoluautorů.

Prezentace proběhla také za hojné účasti zástupců Ústavního i Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství i Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Profesor Kühn a docent Kratochvíl seznámili publikum s motivací autorů k sepsání zcela nového komentáře k Listině a popsali náročnost tohoto záslužného vědeckého počinu. Šéfredaktorka nakladatelství Leges, vyzdvihla obdivuhodnost nasazení autorů při psaní tohoto velkolepého díla i jeho sestavování a popřála knize, aby se pro své čtenáře stala cennou praktickou pomůckou.


Komentář je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, který Listinu autoritativně vykládá. Komentář obsahuje rozbor a odkazy na tisíce rozhodnutí Ústavního soudu, obou nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva.

Jednotlivé kapitoly komentáře jsou přehledně členěny podle témat, aby v něm bylo možno rychle najít hledanou informaci. Cílem zkušeného kolektivu autorů bylo, aby advokáti, soudci, státní zástupci i ostatní právní praktici našli v komentáři vyčerpávající odpovědi na lidskoprávní otázky, které v praxi vznikají.

Redakce AD
Foto: Leges Praha

Go to TOP