Česká advokátní komora uctila výročí 17. listopadu – tradičně, ale komorně  

V předvečer 17. listopadu roku 2016, kdy byl slavnostně odhalen pomník sametové revoluce, tedy jeho nové místo na průčelí Kaňkova paláce, se na chodníku tlačily davy lidí. Stejně tak v loňském roce, kdy si desetitisíce Čechů na Národní třídě připomínali kulaté 30. výročí událostí 17. listopadu. Letošní rok je však díky epidemii koronaviru jiný. Jiný i v pořádání pietních aktů.

Nikoho by ještě před rokem nenapadlo, že by se letošní vzpomínkové akce nemohly konat vůbec, nebo že by se uskutečnily pouze virtuálně. A přesto se to stalo.

„Budeme doufat, že rok 2020 je a bude na dlouhou dobu jediným rokem, kdy si připomínáme sametovou revoluci, díky níž máme nejen svobodný stát, ale i svobodnou advokacii, v nouzovém stavu. Proto nám všem přeji, abychom se tu příště sešli zase v hojném počtu, jak jsme byli z minulých let zvyklí,“ vyslovil své přání při tradičním slavnostním pokládání květin tajemník České advokátní komory JUDr. Petr Čáp.

Protože počet vzpomínkových akcí na listopadové dny 1989 je kvůli bezpečnostním opatřením omezen, nabízí Advokátní deník autentické vzpomínky advokátů na tyto revoluční dny, samozřejmě také online.

Red AD
Foto: AD

Go to TOP