Vláda navrhla zrušení více než 10 000 nadbytečných předpisů

Zrušit více než 10 000 nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou formálně platné, ale již nepoužívané, navrhla na svém jednání dne 9. listopadu vláda. Iniciativu nyní projedná Parlament. Nadbytečné předpisy se podle předkladu Ministerstva vnitra mimo jiné stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě.

 

Premiér prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., uvedl, že zrušovacím zákonem vláda naplňuje své předvolební sliby i programové prohlášení. „Snažíme se zjednodušit právní řád, odstranit zbytečné předpisy,“ řekl předseda vlády. V případě 6 667 předpisů jde o takzvané obsoletní předpisy, které jsou sice platné, ale reálně se neuplatňují. Dalších 3 616 předpisů už v minulosti zrušilo některé obecné ustanovení, ale v právním řádu se nadále objevovaly, doplnil Petr Fiala.

Ministerstvo vnitra v předkládací zprávě uvedlo, že z hlediska reálné praxe je existence těchto předpisů zcela nadbytečná. „Jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze často přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné a které nikoliv,“ uvedl úřad. Tisíce nadbytečných předpisů podle ministerstva ztěžují orientaci v právním řádu, podle Petra Fialy jejich zrušení zvýší právní jistotu.

Mezi předpisy, které Ministerstvo vnitra navrhuje zrušit, jsou zákony i vyhlášky z období od první republiky do současnosti. Zrušena by měl být například předpis z roku 1918, kterým byly v Československu zřízeny nejvyšší správní úřady, vyhláška z roku 1985 o úpravách pracovní doby nebo zákon o zahájení činnosti jihlavské pobočky Krajského soudu v Brně z roku 2008.

„Je možné konstatovat, že existence obsoletních právních předpisů je vnímána jakožto určité reziduum spletitého historického vývoje na českém území, jako problém a zátěž pro moderní právní řád 21. století,“ uzavřelo Ministerstvo vnitra.

Zrušení několika stovek nadbytečných předpisů navrhovalo Ministerstvo vnitra už v roce 2019, návrh schválila vláda, poslanci ho však do konce volebního období nestihli projednat. Letos proto ministerstvo navrhlo zákon znovu, tentokrát však na základě analýzy odhalilo několik tisíc nadbytečných nařízení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP