Senátoři umožnili širší účinnost zákona na ochranu dodavatelů řetězců

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, který

Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, který má chránit dodavatele velkých obchodních řetězců před nekalými praktikami, se zřejmě bude vztahovat i na menší firmy než dosud. Některá jeho ustanovení se také zpřísní. Umožnil to Senát, když k novele neschválil žádné usnesení. Nepřijal ani návrh schválit novelu v předloženém znění z Poslanecké sněmovny ani návrh svého hospodářského výboru, který ji chtěl vrátit Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Zákon tak po uplynutí lhůty, kterou má Senát na projednání předlohy, dostane k podpisu prezident Miloš Zeman v podobě, v jaké ji přijala sněmovna.

 

Novela zákona přejímá pravidla nové evropské směrnice. Sněmovna při jejím schvalování přijala poslanecké návrhy, které šly nad rámec směrnice. Senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu je chtěl vypustit a navrhoval vrátit sněmovně předlohu v původní vládní podobě. Vicepremiér a bývalý ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka označil poslaneckou verzi novely za kompromis. Odmítl návrh senátního hospodářského výboru s tím, že situaci některých dodavatelů by nezlepšil.

Podle nynějšího znění zákona je významnou tržní silou takové postavení, v jehož důsledku si odběratel může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům v souvislosti s nákupem potravin nebo přijímáním a poskytováním služeb s nákupem nebo prodejem potravin souvisejících. Tato definice ze zákona nyní zmizí. Nově se bude významná tržní síla posuzovat podle obratu obou stran kontraktu. Významnou tržní sílu má mít nově již odběratel s obratem nad dva miliony eur (asi 50 milionů korun) vůči dodavateli s obratem pod touto hranicí.

Podle poslaneckého pozměňovacího návrhu bude mít významnou tržní sílu i takový odběratel, jehož roční obrat v tuzemsku přesáhne pět miliard korun. Významnou tržní sílu bude mít i odběratel s obratem do pěti miliard, pokud je ovládanou osobou a pokud jeho obrat společně s obratem ovládající osoby přesáhne pět miliard. Významnou tržní sílu bude mít i nákupní aliance, pokud společný obrat jejích členů v tuzemsku překročí pět miliard korun.

Senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu chtěl toto ustanovení vypustit. Agrární i Potravinářská komora ve svém stanovisku uvedly, že pokud senátoři odmítnou návrhy poslanců označit jako významnou tržní sílu uvedené podniky nad pět miliard obratu, umožní nadále velkým obchodním řetězcům zneužívat svého postavení na trhu. „Jejich největší výhodou bude, že pokud bude dodavatelem větší potravinář, tak se na jejich obchodní vztah zákon o významné tržní síle nebude vztahovat a budou si moci dělat, co budou chtít,“ stojí v dopise uvedených komor. Naproti tomu Svaz obchodu a cestovního ruchu se návrhu hospodářského výboru zastával.

Novela podle ministerstva zemědělství zároveň doplňuje seznam konkrétních nekalých praktik proti současnému znění z roku 2009. Sankce tak budou nově hrozit například odběrateli požadujícímu po dodavateli zemědělského nebo potravinářského zboží peníze za reklamu, na které se předem nedohodli. Za nekalou obchodní praktiku bude považováno i zrušení objednávky zemědělských produktů nebo potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze v době kratší než 30 dnů přede dnem jejich dodání.

Na návrh několika poslanců doplnila sněmovna do novely další nekalé praktiky. Půjde například o podmiňování dodávek využitím služeb třetí strany, jejichž podmínky a cenu stanoví odběratel. Další novou nekalou praktikou má být například požadavek, aby dodavatel hradil náklady na své produkty prodávané v propagační akci, pokud odběratel před zahájením propagační akce neupřesní období a neuvede předpokládané množství výrobků, které budou objednány se slevou.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senátu P ČR

 

Go to TOP