NSS odmítl stížnost obcí z okolí Horky na Třebíčsku týkající se úložiště

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl svým rozsudkem 10 As 350/2021 ze dne 2. listopadu 2022 kasační stížnost devíti obcí z okolí Horky na Třebíčsku, což je jedna z lokalit zvažovaných pro trvalé uložení vyhořelého jaderného paliva. Radnice s vybudováním hlubinného úložiště nesouhlasí. Stížnost konkrétně směřovala proti usnesení, kterým vláda v prosinci 2020 zúžila výběr možných lokalit na čtyři, schválila plány Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a aktualizovala některé úkoly a navazující kroky v přípravě.

 

Správní žalobu kvůli úložišti podal městys Budišov s obcemi Hodov, Nárameč, Oslavice, Oslavička, Osové, Rohy, Rudíkov a Vlčatín. Městský soud v Praze žalobu odmítl s vysvětlením, že samotné usnesení vlády ještě nijak nezasahuje do práv obcí. Vláda jeho prostřednictvím koordinuje činnost ministerstev a SÚRAO.

Následnou stížnost k NSS podaly všechny radnice kromě Vlčatína. Poukazovaly na to, že postup při stanovení průzkumného území pro ukládání radioaktivního odpadu by měla podle atomového zákona upravovat speciální norma, která ale dosud nevznikla. Stát podle obcí zneužívá absenci právní úpravy a opomíjí zájmy a názory lidí z dotčených lokalit. Obyvatelé prý mají obavy o zdraví, život a majetek.

Ani podle NSS nebylo možné podat proti danému vládnímu usnesení správní žalobu. „Schválení plánu činnosti ani schválení zúžení počtu lokalit na čtyři preferované s tím, že budou pokračovat práce k výběru dvou lokalit, není samo o sobě způsobilé zasáhnout do právní sféry stěžovatelů. Nezakládají, nemění, neruší ani se jím závazně neurčují jejich práva nebo povinnosti,“ stojí v rozsudku.

Obce mohou uplatnit svá práva později, zdůraznil NSS. Zmínil například řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry podle zákona o geologických pracích. „Volba vhodné lokality ani následná realizace hlubinného úložiště radioaktivního odpadu nejsou výsledkem jediného správního řízení, nýbrž spadají do řetězce dílčích řízení a procesů. V nich obce mohou podle možností účinné právní úpravy hájit svá práva a jejich prostřednictvím taktéž veřejné zájmy a práva svých občanů,“ konstatoval NSS. Kvalitu stávající právní úpravy, včetně absence speciální normy předjímané atomovým zákonem, soud hodnotit nechtěl.

Místo pro trvalé uložení radioaktivního odpadu se hledá od 90. let minulého století. Postupně se měnil počet uvažovaných lokalit. Ve hře zůstaly lokality Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku a Březový potok na Klatovsku. Právě Horka má podle webu SÚRAO výborné geologické vlastnosti a nejsou tam významné vodní zdroje.

Náklady na vybudování komplexu, jehož stěžejní část má být přibližně půl kilometru pod povrchem, podle starších odhadů přesáhnou 100 miliard korun.

Rozsudek 10 As 350/2021 ze dne 2. listopadu 2022 je vyvěšen na Úřední desce NSS.

 

Zdroj: ČTK, NSS
Foto: canva.com

Go to TOP