Počet politických náměstků nebude omezen, funkce odborných asi zaniknou

Funkce odborných náměstků na ministerstvech pravděpodobně zaniknou a zruší se také omezení v počtu náměstků členů vlády. Předpokládá to novela zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů, kterou na své 2. schůzi dne 3. listopadu schválil Senát navzdory tomu, že výbory žádaly její úpravy. Předloha předpokládá také další změny ve státní službě. Týkají se například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

 

Senátní výbory chtěly doplnit chybějící provázanost s dalšími zákony. Navrhovaly například to, aby náměstek pro státní službu nadále podléhal zákonu o střetu zájmů, i když se jeho funkce změní na nejvyššího státního tajemníka. Poslanec Mgr. Marek Benda za předkladatele řekl, že nedostatky lze překlenout výkladem zákona. Naopak senátor Ing. Lukáš Wagenknecht vyzýval k jeho opravě, když podle něho nejde o technikálii. Protože Senát schválil hlasy 51 z 64 přítomných členů ve sněmovním znění, o úpravách již nehlasovala. Proti novele bylo pět senátorů.

Změny služebního zákona mají podle předkladatelů prohloubit odpolitizování státní služby tím, že stanoví jasnou hranici mezi politickým vedením ministerstev a jejich úřednickým aparátem.

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, se mají podle novely stát od příštího roku vrchní ředitelé sekcí. Zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků má podle předkladatelů přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně služby. Státní správa by se navíc měla podle předlohy více otevřít pro odborníky zvenčí.

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením některých lhůt, elektronickou komunikaci nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení. Předloha upravuje také služební studijní volno.

Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Senát P ČR

Go to TOP