Budoucnost advokacie po koronaviru? Vše ukáže čas…

Pandemie koronaviru zasáhla více či méně celou Českou republiku. Zasáhla i trh práce, zaměstnavatelé se uchýlili s úsporným opatřením a propouštění. Na to, zda se dotkla také advokacie a kam se tato profesní skupina bude po koronovarové pandemii ubírat, se Advokátní deník zeptal vedoucí odboru vnějších vztahů České advokátní komory (ČAK) PhDr. Ivy Chaloupkové.

Iva Chaloupková

Dochází ke snižováním počtu zaměstnanců v advokátních kancelářích?

Několik prohlášení velkých advokátních kanceláří jsme pochopitelně v médiích zaznamenali, ale zatím spíš jen v rovině proklamací a prohlášení. V reálu se to neprojevilo ani na počtu vyškrtnutých advokátů, ani na počtu vyškrtnutých nebo od školitele ke školiteli přecházejících advokátních koncipientů.

Je tedy z pohledu ČAK situace v advokacii zatím stabilní?

Pokud už dnes někdo přesvědčeně hlásá, jak advokacie poklesne, jak advokátů ubude a další podobné informace, promiňte, pak si je „cucá z prstu“. Nemůže mít, stejně jako my nemáme, křišťálovou věšteckou kouli. V advokacii prostě ukáže až čas…

Monitoruje nějak Komora současný stav?

Přirozeně nás aktuální situace a její vývoj zajímá. Poslední data sice ještě nemáme, ale jak je patrné z přiloženého ročního grafu, za sledovaných 15 let k žádným, natož pak dramatickým, poklesům nedošlo. A pokud k propouštění přece jen v advokacii dojde, zcela jistě až v pozdější době. V tomto oboru se totiž všechny vlivy a tendence vždy projevují až s jistým časovým odstupem.

Podobně jsme se s tím například setkali i při poslední hospodářské krizi. Ani tehdy však nešlo o dramatické poklesy (viz čísla v grafu). Stejně to bude i s advokáty, kteří by případně žádali o pozastavení výkonu advokacie. To se také uvidí až s jistým odstupem času.

Žádné obavy advokátů nebo pocity jejich ohrožení jste tedy nezaznamenali?

Pravdou je, že registrujeme telefonické dotazy zaměstnaných advokátů, ale stále jsou v řádu jednotek, které jejich zaměstnavatel – advokát, tlačí do snížení úvazku.

Obdobně se ozvalo i pár advokátních koncipientů, u nichž ale snížení úvazku nepřichází v úvahu, protože k řádnému výkonu koncipientské praxe a k zápisu do seznamu advokátních koncipientů je dle zákona zapotřebí dodržet rozsah pracovní doby minimálně 40 hodin týdně.

Zůstaňme ještě u koncipientů. U nich ale Komora v poslední době snížení počtu zaznamenala…

To je pravda, koncipienti začali v posledních letech lehce ubývat, ale nesouvisí to ani s poslední hospodářskou krizí, ale spíše s jejich úvahami o nasycenosti advokátního trhu a také s nutností obrovského pracovního nasazení v advokacii, a naopak se šancemi si v jiných oborech a ve státní správě vydělávat možná z jejich pohledu snadněji.

Naopak důsledkem koronavirové epidemie není ani častější odhlašování od advokátních zkoušek, došlo jen k jejich posunutí, takže advokátní zkoušky připravované na březen/duben a květen/červen se nekonaly a uskuteční se na přelomu léta a podzimu. Přihlášení koncipienti s nimi již počítají v nových termínech. Nezvýšil se ani počet omluv ze zkoušek, registrujeme jich zhruba deset, což je obvyklé i jindy, a je to především z osobních a rodinných důvodů – komplikace v těhotenství, narození dítěte, předem naplánovaná dovolená s rodinou, přetrvávající obavy z virové nákazy apod.

Vraťme se ještě jednou k prognóze dalšího vývoje oboru. Ovlivní pandemie onemocnění Covid-19 budoucnost advokacie?

Jak jsem řekla, křišťálovou kouli nemáme. Některým právním firmám může Covid-19 způsobit problémy drobné, jiným vážné, některé nemusejí nákazu přežít. Naopak jiné ji zvládnou bez „ztráty kytičky“.

Vždy totiž záleží na tom, jak se zachovají a jak budou jednat klienti advokátů. Ti většinou při vlastní krizi a krátce po ní právní služby spíš potřebují ve vyšší míře a až později zvažují, zda ve své podnikatelské činnosti budou, či nebudou pokračovat. Teprve toto může mít vážnější reálný dopad i na advokacii.

 

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP