Část radních ČT a ČRo asi bude volit Senát, sněmovna novelu podpořila

Část členů rad České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), a to třetinu, možná bude volit Senát. Zpřísní se také vymezení organizací, které mohou předkládat návrhy kandidátů. Změny přinese vládní novela zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, kterou v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna navzdory odporu opozice. Návrh novely nyní posoudí Volební výbor PS P ČR, který má na starosti média.

 

Opoziční poslanci vinili vládní tábor ze snahy politicky ovládnout obě veřejnoprávní média, koaliční politici naopak tvrdili, že změny ve výběru radních ČT a ČRo jsou nutné k posílení nezávislosti a stability těchto médií. Přispět by k tomu mělo také to, že nově nebude možné odvolat rady jako celek, ale jen jejich jednotlivé členy.

V současnosti volí radní České televize a Českého rozhlasu výhradně Poslanecká sněmovna. Nově by podle předlohy poslanci vybírali v případě televizní rady 12 členů a senátoři šest. Počet členů Rady České televize by tedy vzrostl proti současnosti o tři, na 18. Do Rady Českého rozhlasu by Poslanecká sněmovna volila šest členů a Senát tři členy. Počet členů rozhlasové rady, jichž je devět, novela nemění. Kandidáty by mohly navrhovat výhradně organizace představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například ty nově založené, jako je tomu nyní.

Ke zvolení nebo odvolání generálního ředitele ČT je nyní nutných nejméně deset hlasů a generálního ředitele ČRo aspoň šest hlasů, takzvaná zvláštní kvalifikovaná většina. Nově by podle novely byla pro taková rozhodnutí potřebná prostá kvalifikovaná většina, tedy nadpoloviční většina hlasů všech členů Rady České televize nebo Rady Českého rozhlasu.

Senát by podle novely zvolil tři nové televizní radní do tří měsíců od účinnosti novely, která se předpokládá k 1. lednu 2023. Dále by vybral další členy na tři místa, která by se uvolnila jako první. V případě Rady Českého rozhlasu by šest míst obsazovaných nadále sněmovnou určil los. Zbylé tři pozice by připadly senátní volbě. Všichni nynější členové rozhlasové rady by svá funkční období dokončili.

Rady veřejnoprávní televize a rozhlasu představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv PS P ČR

Go to TOP