Násilí na ženách patří k nejrozšířenějším projevům porušování lidských práv

Podle zprávy OSN se celosvětově setkalo s fyzickým nebo sexuálním násilím ze strany svého partnera nebo jiného muže přibližně 736 milionů žen, tedy 35 %. To ale nezahrnuje množství žen, které se setkaly se sexuálním obtěžováním – to podle odborných studií dopadá v některých státech až na 70 % žen. Jen v České republice zemře rukou svého partnera, manžela nebo přítele každý rok několik desítek žen. Možná se dalo jejich smrti předejít, pokud by dostaly včas pomoc, odvážily se ji hledat, daly najevo okolí, že žijí s násilníkem…

 

Některé statistiky jsou doslova alarmující. „Za dvacet let zemřelo v ČR nejméně 195 žen rukou svého partnera,“ přiblížila situaci v České republice Marie Vavroňová, ředitelka organizace ROSA – centrum pro ženy. „To nejsou naše data, ale pouze převzaté údaje z denního tisku. Statistiky Policie ČR zveřejňují jen počet vražd motivovaný osobními vztahy, nikoli počty vražd v důsledku domácího násilí,“ dodala Marie Vavroňová. Společnost ROSA pomohla za 27 let své činnosti zhruba 61 tisícům obětí násilí, které byly ohroženy spolu se svými dětmi na životě násilným partnerem. Podle údajů centra ROSA bylo 90 % klientek vydíráno a zastrašováno, 42 % klientek bito a fackováno a 30 % škrceno.

Již v roce 2014 publikovalo FRA, centrum pro prosazování a ochranu lidských práv v EU, výzkum týkající se násilí na ženách v EU. Fakta, která v němž byla zveřejněna a která vycházela z rozhovorů s 42 000 ženami z 28 členských států Evropské unie (EU), ukázala, že násilí na ženách a zejména genderově podmíněné násilí, které má nepoměrný dopad na ženy, představuje rozsáhlé porušování lidských práv. Už tehdy zažilo – během 12 měsíců předcházejících rozhovorům v rámci průzkumu –podle odhadu fyzické násilí 13 milionů žen v EU. To odpovídá 7 % žen ve věku 18–74 let. Sexuální násilí pak za stejné období zažilo 3,7 milionu žen v EU, což odpovídá 2 % žen ve věku 18–74 let. Každá třetí žena (33 %) zažila od svých 15 let fyzické a/nebo sexuální násilí. Ze všech žen, které měly (současného nebo býva­lého) partnera, jich 22 % zažilo po 15. roce věku fyzické a/nebo sexuální násilí ze strany partnera.

Podle statistik Eurostatu (statistického úřadu Evropské unie) z posledních let je celoevropsky průměrná roční míra 0,7 obětí vražd žen na každých 100 000 žen. Celosvětově pak představují vraždy žen jejich partnery nejméně 35 % všech vražd žen (tedy cca 3 z 10). Pouze necelých 40 % žen přitom včas nahlásí případy násilí nebo vyhledají pomoc.

Jak uvádí poslední zpráva OSN, bylo násilí na ženách už před pandemií onemocnění covid-19 jedním z nejhorších a nejrozšířenějších projevů porušování lidských práv.

Z nedávno zveřejněné studie francouzského Ministerstva vnitra například vyplývá, že francouzské úřady evidují 102 žen, které loni připravil o život jejich manžel či bývalý partner, v roce 2019 to bylo 146 žen. Až 35 procent ze 102 zavražděných žen bylo v minulosti vystaveno fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu násilí ze strany svých manželů či partnerů, 18 procent z nich si pak na pachatele stěžovalo na policii.

Drtivá většina případů (86 %) se odehrála v domácnosti pachatele nebo oběti. Třetina těchto trestných činů (33 %) byla spáchána střelnou zbraní, 30 % pomocí bodné zbraně. Ve více než polovině případů (52 %) pachatel nebo oběť konzumovali alkohol, omamné nebo psychotropní látky. Hlavním motivem jsou i nadále hádky nebo situace, kdy jeden z partnerů nepřijme rozchod. U starších obětí – celkem 16 procent bylo ve věku 80 a více let – byly hlavním motivem stáří a nemoci. Většina zavražděných žen byla ve věku 30 až 49 let (40 %) nebo 70 a více let (21 %), uvádí studie francouzského Ministerstva vnitra.

V Itálii se v posledních letech zvýšenou měrou zabývají problematikou domácího násilí a femicid (tedy vražd žen z prostého důvodu, že jsou ženy) dokonce i politici a média. „Před 20 lety nikdo v Itálii ani nevěděl, co femicida znamená,“ říká Anna Pramstrahlerová, zakladatelka soukromé neziskového centra pro ženy Casa delle Donne, které zčásti funguje i jako azylový dům. Podle Pramstrahlerové je pachatelem takového činu nejčastěji partner – ten spáchá vraždu ve chvíli, kdy se od něj žena rozhodne odejít. Někdy jde o násilný vztah, někdy však chce žena vztah prostě jenom ukončit, partner ji proto zavraždí. A někdy i jejich děti. „Další skupinou tvoří synové, kteří zabili svou matku. Opakují se i případy seniorek, jež zavraždili jejich manželé. Ti to pak odůvodnili tím, že se nemohli dívat na to, jak je jejich žena nemocná. Další skupinou jsou vrahové prostitutek. Obecně jde ale o lidi ze všech vrstev společnosti, všeho věku,“ uvedla dále Anna Pramstrahlerová. „Zvláštní je, kolik mladých mužů zabilo své přítelkyně. Mluvím třeba o pětadvacátnících, o studentech. A abych to doplnila, asi třetina mužů po činu spáchá sebevraždu, u nich tedy nelze o důvodech polemizovat, neznáme je.“

Jen v roce 2019 se podle statistiky centra Casa delle Donne stalo obětí femicid 95 žen, 59 % z toho ve věku od 26 do 60 let, 20 % žen pak bylo starších 75 let.

„Násilí na ženách, případně femicidy, jsou otázky zakořeněné v patriarchální společnosti. Pokud chceme, aby o nich společnost přemýšlela jinak, je třeba učinit zásadní změny… Podle mě potrvá desítky let, než k nějaké změně v naší společnosti dojde, protože kořeny tohoto problému, jehož středem je otázka moci, jdou skutečně hluboko. Naše azylové centrum je otevřené třicet let a myslím si, že jsme za tu dobu udělali první krok. Předtím se o násilí na ženách nemluvilo, byla to normální věc, na kterou měl každý manžel nebo otec právo. K žádné, řekněme, revoluci ale nedošlo. Ženy stále nejsou svobodné,“ uzavřela Anna Pramstrahlerová.

 

 

Fakta o násilí na ženách

 • Celosvětově 35 % žen zažilo fyzické nebo sexuální násilí za strany partnera nebo jiného muže.
 • V některých státech se v průběhu pandemie onemocnění covid-19 až pětinásobně zvýšil počet nahlášených případů násilí ze strany partnera.
 • 48 států začlenilo prevenci násilí na ženách a opatření k řešení do svých národních proti-pandemických strategií (září 2020).
 • Každý den je na světě rukou člena rodiny zavražděno 137 žen. Z celkem 87 tisíc žen, které byly v roce 2017 na světě cíleně zabity, zemřela víc než polovina rukou partnera nebo člena rodiny. Víc než 30 tisíc z nich bylo zabito současným nebo bývalým partnerem.
 • Pomoc vyhledá méně než 40 % obětí násilí.
 • 155 států přijalo legislativu o domácím násilí, 140 států má zákony týkající se sexuálního obtěžování na pracovišti. Přijatá legislativa ale neznamená, že je naplňována.
 • Ženy a dívky tvoří 72 % obětí obchodování s lidmi. S většinou z nich je obchodováno za účelem sexuálního zneužívání.
 • Pětina žen ve věku 20 až 24 se provdala před dosažením 18 let. Nejvyšší podíl sňatků dětí připadá na subsaharskou Afriku (2019).
 • Mrzačení ženských pohlavních orgánů se praktikuje v 31 státech. Polovina z nich leží v západní Africe. Obětí tohoto ponižujícího zacházení, které je poznamenává na celý život, se stalo nejméně 200 milionů žijících žen ve věku 15 až 49 let.
 • 15 milionů dospívajících dívek (15 až 19 let) zažilo nucený sex.
 • 10 % žen v EU zažilo od svých 15 let sexuální obtěžování v kyberprostoru.
 • 40 až 60 % žen v severní Africe a na Blízkém východě zažilo sexuální obtěžování na ulici.
 • 82 % žen zvolených do národních parlamentů uvádí, že zažilo nějakou formu psychického obtěžování a nátlaku během výkonu mandátu, včetně nemístných narážek nebo sexistických a ponižujících urážek. Nejčastější formou jsou útoky na sociálních sítích. 44 % těchto žen uvádí, že obdržely výhružky smrtí, znásilnění nebo únosu.

Více faktografie o násilí na ženách naleznete ZDE.

 

 

Redakce AD
Zdroje: osn.cz, rosacentrum.cz, seznam.cz; FRA, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP