Změna podmínek pro snížení příspěvku na činnost Komory pro starší advokáty

Vážené advokátky, vážení advokáti, s blížícím se termínem každoročních plateb příspěvků na činnost Komory bychom vás rádi upozornili, že představenstvo ČAK letos změnilo podmínky pro snížení příspěvku na činnost Komory pro advokáty z důvodu vyššího věku.


Počínaje příspěvkem na rok 2023 budou moci o snížení příspěvku na činnost Komory požádat pouze ti seniorní advokáti, kteří již dosáhli 75 let. Věková hranice se tedy zvýšila ze 70 na 75 let.

Hranice pro prominutí celého příspěvku z důvodu dosažení věku 80 let zůstala i nadále nezměněná. Beze změn zůstává i kumulativní podmínka dvacetiletého výkonu advokacie – viz čl. 4 usnesení představenstva ČAK č. 10/2006 Věstníku, kterým se upravují podrobnosti o placení ročního příspěvku na činnost České advokátní komory a odvodu do sociálního fondu České advokátní komory a stanoví způsob placení odvodu do fondu České advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů.

Celý text usnesení představenstva ČAK z 5. dubna 2022 najdete ve Věstníku České advokátní komory vestnik_cak_022022_k3_20220513.pdf č. 2/2022.

Česká advokátní komora

Go to TOP