Volební senát NSS uzavřel agendu týkající se voleb do Senátu

Volební senát Nejvyššího správního soudu zamítl 26. října svým usnesením volební stížnost navrhovatele Ing. Jana Horníka evidovanou pod sp. zn. Vol 4/2022. Navrhovatel kritizoval negativní volební kampaň zaměřenou proti němu při senátních volbách ve volebním obvodu č. 1 v Karlových Varech.

Nejvyšší správní soud poukázal na limity své úlohy v soudním přezkumu voleb, jak byly nastaveny judikaturou Ústavního soudu a změnou volebního zákona z roku 2016. V souladu s touto judikaturou mají být tvrzení učiněná ve volební kampani posouzena samotnými voliči, nikoli primárně Nejvyšším správním soudem: „Je třeba vycházet z principu, že rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu prokazatelně způsobily, že by voliči rozhodli jinak a byl by zvolen jiný kandidát (srov. též nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 73/04).“

Podstatné bylo, že proti útokům, které byly proti navrhovateli zaměřeny na sociálních sítích i jinde, nabídl sám navrhovatel ve veřejném prostoru svá protitvrzení. Soud proto konstatoval, že jakkoli je možno „kampaň vedenou proti navrhovateli skutečně označit za nevybíravou až nevkusnou, z hlediska posouzení důvodnosti návrhu je klíčové, že navrhovatel měl možnost na tvrzení, která proti němu byla v této kampani namířena, zareagovat a vyvrátit je, což také činil (…), a bylo tedy na voličích, nikoli na Nejvyšším správním soudu, aby byli arbitry ve věci přesvědčivosti tvrzení obsažených v negativní kampani proti němu, či naopak tvrzení, jimiž je vyvracel“.

Nejvyšší správní soud proto neshledal důvod pro konstatování nezákonnosti senátních voleb v tomto volebním obvodu. Nepřehlédl také, že výsledek v 1. kole senátních voleb v daném volebním obvodě nelze označit za těsný, neboť navrhovatel skončil až čtvrtý, s odstupem skoro 2 % za druhou postupující kandidátkou.

Dříve odmítnutou stížnost, která se týkala obvodu Frýdek-Místek, podala strana Domov kvůli tomu, že frýdecko-místecký magistrát údajně neregistroval jejího kandidáta. Proti neúspěšné registraci se strana už dříve bránila jiným návrhem, který odmítl krajský soud. Pro opětovné přezkoumávání prostřednictvím návrhu na neplatnost voleb už ale podle NSS není procesní prostor.

Podle další odmítnuté stížnosti měl soud zvážit opakování voleb v Jihlavě, kde obhájil mandát Miloš Vystrčil, a všude jinde, kde neuspělo ve druhém kole ANO. Jako důvod uvedl pisatel stížnosti výrok, který zaslechl v televizním vysílání a podle kterého se na Jihlavsko voliči „sváželi z celé republiky“. Podle stížnosti to mohlo odradit potenciální voliče hnutí ANO, naopak mobilizovat odpůrce, což prý „narušilo přirozenou volbu“ mezi kandidáty. NSS ale uvedl, že volič přesně neformuloval, čeho a proč se domáhá, a vadu návrhu ani po výzvě neodstranil. Proto soud stížnost odmítl, stejně jako další podnět, podaný opožděně.

Informace k projednávaným věcem naleznete v tiskové zprávě zde: https://www.nssoud.cz/aktualne/tiskove-zpravy/detail/volebni-senat-rozhodoval-o-stiznostech-na-volby-do-senatu.

Celé usnesení ve věci sp. zn. Vol 4/2022 na Úřední desce www.nssoud.cz.


Nejvyšší správní soud obdržel celkem 4 volební stížnosti; z nich 1 zamítl a 3 odmítl a tím volební senát NSS uzavřel volební agendu týkající se podzimních voleb do Senátu PČR a potvrdil všechny výsledky senátních voleb.


Zdroj: NSS
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP