Kabinet schválil nominaci JUDr. Davida Petrlíka k Tribunálu SD EU

Nominace nového českého soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie vstoupila do další fáze. Výběr kandidáta JUDr. Davida Petrlíka, Ph.D., v pondělí 23. listopadu projednala a schválila vláda. S právníkem, který dlouhodobě působí v evropských institucích, už vyslovil souhlas sněmovní Výbor pro evropské záležitosti. Schválení nominace JUDr. Petrlíka k Tribunálu SD EU nyní oznámí ministr zahraničních věcí generálnímu sekretariátu Rady EU.

 

Do výběrového řízení se přihlásilo sedm uchazečů. O funkci podle informací ČTK kromě JUDr. Petrlíka usiloval asistent soudce Tribunálu Mgr. David Hadroušek, advokát JUDr. Petr Kadlec, asistentka generálního advokáta Soudního dvora EU Magdalena Ličková, LL.M., docteur en droit , členka Právní služby Evropské komise Mgr. Zuzana Malůšková, LL.M., právník v úřadu Evropského veřejného ochránce práv JUDr. Josef Nejedlý, Ph.D., LL.M., a bývalý ministr spravedlnosti, advokát JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.

Komise, které předsedala ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová, v říjnu zvolila jako nejvhodnějšího uchazeče současného vedoucího právní sekce Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém JUDr. Petrlíka. Za náhradníky vybrala Magdalenu Ličkovou a Roberta Pelikána.

„V případě vítězného uchazeče komise ocenila jeho hluboké znalosti evropské judikatury, analytické schopnosti a především jeho dosavadní dlouholetou praxi v evropských institucích. Díky nim je podrobně obeznámen s jejich strukturou a fungováním,“ uvedla k tomu ministryně Benešová.

Pozice soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie je volná od letošního 6. října, kdy dosavadní soudce Tribunálu za Českou republiku Jan M. Passer nastoupil u Soudního dvora na jinou pozici.

David Petrlík

David Petrlík dříve působil na Ministerstvu zahraničních věcí, a to v Odboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU. V letech 2004 až 2015 byl u tohoto soudu tajemníkem soudce. Na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo.

Poté, co jeho nominaci Davida Petrlíka schválila vláda, oznámí ministr zahraničních věcí tento fakt generálnímu sekretariátu Rady EU. Tamní výbor pak posoudí kandidátovu právní erudici, pracovní zkušenosti či jazykové schopnosti a vydá souhlasné, či zamítavé stanovisko.

Soudní dvůr EU sídlí v Lucemburku a ve spolupráci se soudy členských států dbá na jednotné provádění a výklad unijního práva. Má dva soudní orgány: prvoinstanční Tribunál a Soudní dvůr. Dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí unie. U Tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země – za Česko je to nyní pouze JUDr. Petra Škvařilová-Pelzl. Soudci jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států unie na dobu šesti let.

 

Zdroj: ČTK
Foto: SD EU

Go to TOP