Odborný seminář IKSP se zabýval trendy kyberkriminality a kyberbezpečností

Kyberkriminalita a kyberbezpečnost byly tématem semináře konaného dne 13. října 2022 v Praze. Institut pro kriminologii a sociální prevenci zde představil vybrané výsledky projektu Posouzení trendů kyberkriminality, a to zejména relevantní data z rozsáhlého dotazníkového šetření v rámci české internetové populace ve věku 16-74 let, které se uskutečnilo v roce 2020.

 

Semináře se zúčastnili jak výzkumníci a akademici věnující se dané oblasti (například zástupci Univerzity Karlovy, Policejní akademie a Vysoké školy finanční a správní), tak pracovníci okresních, krajských i vrchních státních zastupitelství. Přítomni byli též reprezentanti Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezidia, manažeři prevence kriminality, zástupce Justiční akademie a osoby ze soukromé sféry.

Na akci vystoupili kupříkladu Petr Seifert z NÚKIB s příspěvkem „Kurzy NÚKIB“, Pavel Bašta z CZ.NIC-CSIRT hovořil na téma „Sociální inženýrství jako narůstající problém“. Magistr Václav Stupka, Ph.D., z FI MUNI přednesl příspěvek „Stíhání přeshraniční kyberkriminality“. Tématem přednášky prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., LL. M., DrSc., z FP VUT v Brně a soudního znalce v Praze byla „Autorská práva online“.

Zazněly tu informace o jevech jako je phishing nebo ransomware, ale také o vybraných bezpečnostních návycích uživatelů internetu, jejich zkušenostech s neoprávněnými přístupy do e-mailových schránek a profilů na sociálních sítích, o zneužívání internetového bankovnictví, porušování autorských práv, ale i o zkušenostech s darkwebem nebo v pozici zaměstnance coby rizikového faktoru atd.

Řada údajů se vztahovala samostatně jak k obětem, tak napadeným. Dále byly prezentovány předběžné výsledky analýzy trestních spisů vedených o počítačových trestných činech (§ 230–232 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a pravomocně skončených v roce 2015 a v roce 2019.

V případě zájmu o podrobnější informace o semináři či prezentovaném obsahu ze strany IKSP se obraťte na odpovědnou řešitelku projektu „Posouzení trendů kyberkriminality“ Mgr. Kateřinu Kudrlovou, Ph.D., kkudrlova@iksp.justice.cz.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP