Více než 1500 funkcionářů nepodalo oznámení o majetku, uvedlo ministerstvo

Ministerstvo spravedlnosti letos zatím předalo úřadům 1 538 případů, v nichž veřejní funkcionáři nesplnili povinnost podat oznámení o majetku. V šesti případech se nedostatky týkají poslanců, zákonu o střetu zájmů nevyhověli také dva senátoři, stojí ve zprávě ministerstva.

 

„Případy nesplněné oznamovací povinnosti byly jako přestupek oznámeny příslušným správním orgánům – obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, místně příslušným podle místa trvalého pobytu veřejného funkcionáře – popřípadě jako jednání, které má znaky přestupku, jiným orgánům podle zvláštních právních předpisů,“ vysvětlil mluvčí Ministerstva spravedlnosti Mgr. Vladimír Řepka.

Nejvíce případů – 282 – oznámilo ministerstvo ve Středočeském kraji, následuje Jihomoravský kraj se 184 a Praha se 174 případy. Nejméně porušených povinností, 30, shledalo ministerstvo mezi funkcionáři z Karlovarského kraje.

Všichni členové vlády měli oznámení o majetku v pořádku. Vedle osmi zákonodárců ale povinnost nesplnilo také šest krajských zastupitelů. Nejčastěji oznámení v pořádku nepodali zastupitelé obcí, a to v 777 případech.

Ministerstvo spravedlnosti prozatím neoznámilo dalších 216 možných případů nesplnění oznamovací povinnosti. Ve 45 případech jde o lidi, kteří už nebyli znovu zvoleni v komunálních volbách – úřad je oznámí až po uplynutí zákonné lhůty pro jmenování rady obce. Ve 157 dalších případech není z údajů zapsaných v centrálním registru oznámení zřejmé, zda daný člověk naplňuje definici veřejného funkcionáře, či nikoliv. Úřad tak potřebuje tyto údaje doplnit, aby se mohl rozhodnout. Ve 14 případech se ministerstvu zatím nepodařilo ztotožnit lidi zapsané v centrálním registru a musí ověřit adresu jejich trvalého pobytu.

Lhůta pro podání přiznání za předchozí rok každoročně vyprší 30. června. Veřejní funkcionáři podávají oznámení o majetku při vstupu do funkce, poté přiznávají i majetek, který nabyli v průběhu výkonu funkce. V oznámení musí být nemovité věci, cenné papíry, podíly v korporacích a hodnotné movité věci. Oznamují se také příjmy a závazky.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP