Průběh a výsledky zkoušek advokátních, uznávacích a způsobilosti v roce 2021

Advokátní zkoušky se v 1. pololetí 2021 konaly ve třech zkušebních termínech, a to v měsících leden-únor (druhý náhradní termín za nekonané zkoušky v termínu listopad-prosinec 2020), březen-duben a květen-červen.

 

V těchto zkušebních termínech se písemné části advokátních zkoušek podrobilo 456 uchazečů, ústní části advokátních zkoušek 475. Rozdílný počet uchazečů u písemné a ústní části zkoušky vyplývá z toho, že 19 uchazečů skládalo opravnou zkoušku ze zkušebních oborů, u nichž není stanovena písemná část zkoušky.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu leden-únor 2021 uspělo z celkového počtu 171 uchazečů 133 uchazečů, z toho 21 uchazečů s prospěchem výtečným. Úspěšnost zkoušek činila 78 %. Neuspělo 38 uchazečů, což činí 22 %.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu březen-duben 2021 uspělo z celkového počtu 188 uchazečů 147 uchazečů, z toho 23 uchazečů s prospěchem výtečným. Úspěšnost zkoušek činila 78 %. Neuspělo 41 uchazečů, což činí 22 %.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu květen-červen 2021 uspělo z celkového počtu 116 uchazečů 94 uchazečů, z toho 18 s prospěchem výtečným. Úspěšnost zkoušek činila 81 %. Neuspělo 22 uchazečů, což činí 19 %.

Podle zkušebních oborů bylo ve všech konaných zkušebních termínech 26 uchazečů neúspěšných z oboru předpisy upravující poskytování právních služeb, 40 uchazečů z oboru ústavní a správní právo, 37 uchazečů z oboru trestní právo, 38 uchazečů z oboru občanské, rodinné a pracovní právo53 uchazečů z oboru obchodní právo.

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu leden-únor 2021 prospěli výtečně:

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu březen-duben 2021 prospěli výtečně:

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu květen-červen 2021 prospěli výtečně:

 

Zkouška způsobilosti se v I. pololetí 2021 konala v jednom zkušebním termínu, a to v termínu květen/červen 2021. Přihlásil se jeden uchazeč, který u zkoušky neuspěl.

Uznávací zkouška se v I. pololetí 2021 konala v jednom zkušebním termínu, a to v červnu. Žádost podal 1 uchazeč, který neprospěl.

 

Advokátní zkoušky ve II. pololetí 2021 se konaly ve dvou zkušebních termínech, a to v měsících září-říjen a listopad-prosinec.

V těchto zkušebních termínech se písemné části advokátních zkoušek podrobilo 274 uchazečů, ústní části 280 uchazečů. Rozdílný počet uchazečů u písemné a ústní části zkoušky vyplývá z toho, že 6 uchazečů skládalo opravnou zkoušku ze zkušebních oborů, u nichž není stanovena písemná část zkoušky.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu září-říjen 2021 uspělo z celkového počtu 125 uchazečů 107 uchazečů, z toho 24 uchazečů s prospěchem výtečným. Úspěšnost zkoušek činila 86 %. Neuspělo 18 uchazečů, což činí 14 %.

U advokátních zkoušek ve zkušebním termínu listopad-prosinec 2021 uspělo z celkového počtu 155 uchazečů 116 uchazečů, z toho 16 s prospěchem výtečným. Úspěšnost zkoušek činila 75 %. Neuspělo 39 uchazečů, což činí 25 %.

Podle zkušebních oborů bylo ve všech konaných zkušebních termínech 14 uchazečů neúspěšných z oboru předpisy upravující poskytování právních služeb, 16 uchazečů z oboru ústavní a správní právo, 17 uchazečů z oboru trestní právo, 28 uchazečů z oboru občanské, rodinné a pracovní právo18 uchazečů z oboru obchodní právo.

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu září-říjen 2021 prospěli výtečně:

 

Při advokátních zkouškách ve zkušebním termínu listopad-prosinec 2021 prospěli výtečně:

 

Zkouška způsobilosti se v II. pololetí 2021 konala v jednom zkušebním termínu, a to v termínu září/říjen 2021. Na tento termín se nepřihlásil žádný kandidát.

Uznávací zkouška se v II. pololetí 2021 konala v jednom zkušebním termínu, a to v říjnu. Žádost podal 1 uchazeč, který prospěl.

 

Průběh a výsledky písemných testů v roce 2021

Písemné testy v roce 2021 se konaly v termínech leden, březen, červen, září, říjenprosinec. Celkem se přihlásilo 590 uchazečů, z toho 437 do Prahy a 153 do Brna. Písemných testů se zúčastnilo 569 uchazečů, z toho 419 v Praze a 150 v Brně, 21 uchazečů se z testu omluvilo. Celkem prospělo 522 uchazečů, což činí 91,74% úspěšnost. Neprospělo 47 uchazečů, což činí 8,26 %. O uznání jiné právní praxe žádalo 97 uchazečů, z toho 95 uchazečům byla tato praxe uznána, uchazečům neuznána.

Zkoušek se v roce 2021 zúčastnili i čtyři hendikepovaní uchazeči, pro které byly upraveny podmínky pro možnost absolvování zkoušek – dva uchazeči měli problém s motorikou rukou, jeden uchazeč byl nedoslýchavý a jeden nevidomý.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Foto: canva.com, ČAK

 

 

Go to TOP