Spolek Czech Employment Lawyers Association oslavil již 10. výročí založení

V září letošního roku oslavil 10 let činnosti spolek Czech Employment Lawyers Association, z. s., sdružující především advokáty specializované na pracovní právo. Cílem spolku je zvyšovat kvalitu aplikace pracovního práva a přispívat k efektivní a rozumné regulaci v této oblasti.

 

Prostřednictvím svých členů se spolek vyjadřuje například k připravované legislativě nebo se podílí na vzdělávání v oblasti pracovního práva na nejrůznějších seminářích pro odbornou i laickou veřejnost.

Prostřednictvím European Employment Lawyers Association se účastní i aktivit s mezinárodním přesahem, se zaměřením na EU.

Nezanedbatelnou a oblíbenou součástí spolkové činnosti jsou i výměny zkušeností mezi jednotlivými členy v rámci odborných setkání, na něž bývají nezřídka přizváni i experti mimo advokacii, například soudci či pracovníci úřadu veřejného ochránce práv. Poslední odborné setkání, ze kterého vzešla řada podnětných připomínek, bylo zasvěceno připravované novele zákoníku práce.

Výrazem úspěšnosti aktivit spolku může být i skutečnost, že počet členů se za dobu existence spolku takřka zdvojnásobil.

Představenstvo plánuje aktivity spolku dále rozvíjet – momentálně se připravuje rozšíření aktivit v oblasti vzdělávání i na školy v rámci projektu „Advokáti do škol“.

 

Více informací o spolku najdete na www.czela.cz

 

Mgr. Veronika Odrobinová, advokátka, místopředsedkyně představenstva Czech Employment Lawyers Association, z. s.
Foto: archiv autorky

Go to TOP