Rada evropských advokátních komor vydala stanovisko k situaci v Íránu

V reakci na události v Íránu a na prohlášení vysokého představitele EU, jehož prostřednictvím Evropská unie a její členské státy naléhavě vyzvaly íránské orgány, aby důsledně dodržovaly zásady zakotvené v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, vydala Rada evropských advokátních komor (CCBE) stanovisko, ve kterém vyjádřila své hluboké znepokojení nad násilným potlačením shromáždění na podporu práv iránských žen, které má za následek desítky mrtvých, stovky zraněných a tisíce zatčených. Stanovisko CCBE podpořila i Česká advokátní komora v čele s předsedou představenstva JUDr. Robertem Němcem, LL.M.

 

 

 

 

 

CCBE je rovněž znepokojena represí mnoha íránských právníků, kteří jsou při výkonu své profese vystaveni nátlaku, výhrůžkám a zatýkání, a vyjadřuje svou solidaritu se svými kolegy, kteří byli napadeni.

 

CCBE proto naléhá na příslušné íránské úřady, aby:

– ​​ukončily pronásledování a zajistily, že každý bude mít od okamžiku svého zatčení přístup k právníkovi podle svého výběru;

– ukončily všechny formy obtěžování a zastrašování právníků v Íránu;

– zaručily okamžitou a bezpodmínečnou svobodu právníků svévolně zadržených íránskými orgány;

– přijaly veřejné vyšetřování smrti Mahsy Amini a dalších obětí nezávislou mezinárodní komisí.

 

 

Írán: Prohlášení vysokého představitele jménem EU

V průběhu minulého týdne poté, co následkem týrání mravnostní policií zemřela ve vazbě Mahsá Amíníová, vyšli ženy a muži v celém Íránu do ulic a uplatnili své základní právo na shromažďování a protest. Rostoucí počet zpráv naznačuje, že navzdory opakovaným výzvám ke zdrženlivosti byl zásah íránských bezpečnostních a policejních sil vůči demonstrantům nepřiměřený a vedl ke ztrátám na životech i k mnoha zraněním. Dalším důvodem k obavám je rozhodnutí příslušných íránských orgánů přísně omezit přístup k internetu a zablokovat platformy pro výměnu rychlých zpráv, což očividně porušuje svobodu projevu.

Pro Evropskou unii a její členské státy je rozsáhlé a nepřiměřené použití síly proti nenásilným demonstrantům nepřijatelné. Lidé v Íránu mají stejně jako kdekoli jinde právo na pokojný protest. Toto právo musí být zajištěno za všech okolností.

EU a její členské státy naléhavě vyzývají íránské orgány, aby důsledně dodržovaly zásady zakotvené v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, jehož je Írán smluvní stranou. Proto očekáváme, že Írán okamžitě ukončí násilné zásahy proti protestům a zajistí přístup k internetu, jakož i volný tok informací. Dále očekáváme, že Írán vyjasní počet úmrtí a zatčených osob, propustí všechny pokojné demonstranty a zajistí řádný proces v případě všech zadržených osob. Kromě toho musí být zabití Mahsy Amíníové řádně vyšetřeno a prokáže-li se odpovědnost jakékoli osoby za její smrt, musí být tato osoba pohnána k odpovědnosti. V této souvislosti bereme na vědomí prohlášení íránského prezidenta.

Evropská unie bude před příštím zasedáním Rady pro zahraniční věci i nadále zvažovat všechny možnosti, které má k dispozici, s cílem řešit zabití Mahsy Amíníové a způsob, jakým íránské bezpečnostní síly reagovaly na následné demonstrace.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie1, Ukrajina a Moldavská republika a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru.


1 Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Albánie jsou i nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

 

 

 

Redakce AD
Ilustrační foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP