JUDr. Daniela Kovářová – Dobré manželství 10+1 užitečných rad

Vydavatelství Euromedia group 2022, 232 stran, ISBN 978-80-242-8312-8


Autorka opět potvrzuje, že i o tak vážném celospolečenském problému, jakým je krize manželství a rodiny, lze napsat poutavou, a přitom poučnou knihu. Se znalostí českého právního prostředí spisovatelka volně navazuje na světové bestsellery od autorské dvojice Allana a Barbary Pearsových i na svoji předchozí knihu Vztahy, 7+1 osudových omylů (2021). Oceňuji, že se autorka se čtenáři dělí i o své soukromí a osobní zkušenosti.

 

V České republice se téměř polovina manželství rozvádí. Průměrná délka trvání manželství byla v roce 2021 vykázána ČSÚ ve statistické hodnotě 13,6 roku. Proč se to, co je z počátku pro novomanžele tak úžasné, jasné a srozumitelné, mění pro téměř polovinu manželských párů ve zcela nesrozumitelný cizí jazyk, milovaný miláček v nesnesitelného člověka a manželství ve zcela nežádoucí přítěžek? Školský vzdělávací systém se nás snaží naučit, abychom nechybovali ve vyjmenovaných slovech, abychom vedlejší věty oddělovali čárkou, dokázali rozlišit volný a těsný přívlastek…. Přesto ani úspěšná maturitní zkouška z českého jazyka zjevně nestačí k tomu, aby muž rozuměl ženě a žena rozuměla muži, i když spolu hovoří v holých větách. Mužština a ženština jsou dva cizí jazyky, i když laikovi zní velmi (nebezpečně) podobně.

Vstup do manželství osobně přirovnávám k odvážnému kroku amatérského běžce účastnit se vytrvalostního orientačního závodu v momentálním duševním rozpoložení snížené svéprávnosti, bez mapy ve zcela neznámém prostředí… Autorka, Daniela Kovářová, svou knihou dezorientovaným běžcům takovou mapu nabízí. A víc než to, moudra a rady obsažené v knize je mohou zdárně dovést až do cíle extrémně náročného závodu s názvem „MOJE (ŠŤASTNÉ) MANŽELSTVÍ“.

Znalost Listiny základních manželských práv a povinností, která je v knize zpracována do paragrafového znění, by měla být jednou z podmínek pro uzavření manželství.

 Nejdůležitější rada? Těžká volba. V § 646 občanského zákoníku věta prvá je zakotveno, že mezi manželi nepočne promlčecí lhůta běžet ani neběží, dokud manželství trvá. Tato obecná úprava se ovšem netýká Dobrých manželství. V Dobrém manželství se aplikuje speciální Právo na zapomínání, obsažené v Listině základních manželských práv a povinností, Článek 9, § 3, které stanoví, že přestupky proti Dobrému manželství se promlčují po čtrnácti dnech.

Děkuji, že jsem měla možnost si knihu přečíst mezi prvními.


JUDr. Jana Ďuricová, advokátka

Go to TOP