Advokátní zkoušky: 130 koncipientů odpovídalo na otázky 10 senátů

K předposlednímu letošnímu termínu ústních advokátních zkoušek se „probojovalo“ 130 advokátních koncipientů. V Brně dva senáty vyslechly odpovědi na otázky z ústavního a správního práva, předpisů o advokacii, trestního práva, obchodního práva, občanského, rodinného a pracovního práva od 28 kandidátů. V Praze u osmi senátů po dva dny odpovídalo 102 advokátních koncipientů.

Adepti advokátní profese před tím museli úspěšně projít vstupními testy a písemnými zkouškami. A ještě před tím minimálně tříletým obdobím povinného koncipování, kdy kromě praxe musí vykázat i absolvování vzdělávacích akcí v podobě seminářů, přednášek či workshopů.

Průměrně se úspěšnost u advokátních zkoušek dlouhodobě pohybuje kolem 77 procent. V loňském roce zkoušky skládalo 755 advokátních koncipientů, z nich 597 uspělo, úspěšnost tedy byla 79 procent.

Co s těmi, kterým to 3. a 4. října 2022 nevyšlo?

Koncipienti, kteří neuspěli pouze z jednoho „předmětu“, tedy jednoho z pěti oborů práva, se přihlásí k opravné zkoušce. Budou zkoušeni už jen z té oblasti, ze které u řádného termínu pohořeli.
Pokud koncipient nezvládne oborů více nebo neuspěje u opravného pokusu, musí si zopakovat celou zkoušku – vstupními testy počínaje. Nejdříve však po uplynutí půl roku od nesložené ústní zkoušky. Statistiky, které ČAK vede, vypovídají, že úspěšnost při prvním opakování dosahuje 91 procent.

Repetenti už nemusejí opakovat právní praxi a ani počet pokusů o složení zkoušky není ničím omezen.

Složení advokátních zkoušek nutně neznamená, že se držitel osvědčení stane advokátem, složí předepsaný advokátní slib a nechá se zapsat do seznamu České advokátní komory. Za letošní rok matrika ČAK zaevidovala 458 nově zapsaných advokátů, kteří složili slib.

Zkouškovým martyriem zítra a pozítří, tedy 5. a 6. října, projde osm advokátů, kteří budou skládat mediační zkoušky. Koncipienti opět „přijdou na řadu“ 21. – 23. listopadu, kdy se koná písemná část advokátních zkoušek, a posléze 5. a 6. prosince absolvují, věříme, že v maximálním počtu, ústní zkoušky.

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP