Podle průzkumu v kontrolujícím chování partnera lidé nevidí domácí násilí

Čtyři lidé z deseti dospělých (43 %) přiznávají, že příliš nechápou, co je to kontrolující chování, případně takovému pojmu nerozumí vůbec. Vyplývá to ze závěrů průzkumu Vodafonu a organizace Hestia ve Velké Británii. Nadace Vodafone proto spouští kampaň, která má přiblížit kontrolující chování v partnerských vztazích a nabídnout dostupnou pomoc těm, kterých se týká.

 

Průzkum je součástí kampaně To není „nic”, která poukazuje právě na častou bagatelizaci takových situací. Kampaň na sociálních sítích vytvořila Nadace Vodafone s cílem pomoci lidem rozpoznat kontrolující chování a nasměrovat je k mobilní aplikaci Bright Sky či stejnojmennému webu (www.bright-sky.org), kde najdou pomoc a podporu. Jedná se o mezinárodní projekt, proto jsou národní verze aplikace dostupné kromě Česka taky v Albánii, Maďarsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Novém Zélandě, Portugalsku, Rumunsku, Jižní Africe a Velké Británii.

Domácí násilí nemusí být poznat hned. Navíc ten, kdo v takovém vztahu žije třeba roky, považuje spoustu situací za normální. Kampaní chceme ukázat, že kontrolující chování omezuje svobodu a do vztahu nepatří. Zároveň chceme povzbudit ty, kteří v takovém vztahu žijí, že v tom nejsou sami a že není ostuda říct si o pomoc,“ vysvětluje Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone.

Kontrolující chování u blízkých může člověk identifikovat například podle toho, že je partner neustále hlídá, kontroluje, s kým a o čem hovoří, mají omezený styk s rodinou a přáteli, cítí se být izolováni a pociťují ve vztahu strach z reakce partnera.

Cílem násilných partnerů je získat a udržet si ve vztahu kontrolu a moc. Násilí, v jakékoli jeho podobě, je pak vlastně nástrojem, jak tohoto cíle dosáhnout. Kontrolující chování tedy tvoří jádro všech forem násilí ve vztazích. Chceme-li podchytit riziko rozvoje násilí ve vztahu, je klíčové umět takové chování rozpoznat a pojmenovat,“ upřesňuje Branislava Marvánová Vargová, vedoucí poradenského centra ROSA – Centrum pro ženy.


Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu naznačují, že navzdory osvětě, miliony Britů mohou varovné signály stále přehlížet. Při dotazu na kontrolující chování  v předchozích či současných vztazích účastníci průzkumu odpověděli takto: 23 % dotazovaných se cítilo izolováno od přátel a rodiny, 19 % mělo kontrolovaný čas a 24 % bylo ponižováno. Celkově více než čtvrtina lidí (28 %) odpověděla, že měli vztah, ve kterém se cítili být obětí kontrolujícího chování.  Průzkum též zjistil, že téměř každý čtvrtý (23 %) by nevěděl, jak pomoci příteli, kolegyni či někomu blízkému, pokud by zažíval domácí násilí.

Pětina respondentů (19 %) je přesvědčena, že by poznala prvky kontrolujícího chování vůči sobě či ostatním, ale každý šestý (16 %) uvedl, že si není jist, že by poznal varovné signály. Celkově více než čtvrtina (28 %) respondentů řekla, že byli ve vztahu, ve kterém se sami cítili být obětí kontrolujícího chování. Z této skupiny pak 39 % lidí nikomu o své zkušenosti neřeklo. Celkem 19 % respondentů vypovědělo, že se teď nacházejí ve vztahu, kde zažívají kontrolující chování.

Při dotazu na příklady kontrolujícího chování z minulých či současných vztahů 23 % odpovědělo, že jsou izolováni od rodiny a přátel, 19 % je pod neustálou kontrolou a 24 % vypovědělo, že se cítili ponižováni. Celých 78 % si je jistých, že by poznali kontrolující chování, kdyby někdo z jejich rodiny či přátel byl izolován od ostatních. Naproti tomu čtyři z deseti lidí (39 %) mají jen slabé povědomí o pojmu Gaslighting – tedy specifickém typu manipulace, kdy se manipulátor snaží o to, aby oběť pochybovala o své vlastní realitě, vzpomínkách či pohledu na svět.

Online průzkum realizovala nezávislá agentura Walr ve Velké Británii mezi 2 000 dospělými ve věku od 18 let letos v červnu.


Zdroj: Nadace Vodafone

Go to TOP