Novým předsedou SAK se stal její dosavadní místopředseda M. Puchalla

Novým předsedou Slovenské advokátní komory (SAK) se stal její dosavadní místopředseda JUDr. Martin Puchalla, PhD. Do funkce jej dne 29. září 2022 zvolili členové předsednictva SAK na mimořádném jednání, které bylo svoláno v souvislosti se vzdáním se členství dosavadního předsedy JUDr. Viliama Karase, PhD., jenž se 13. září stal v pořadí 17. ministrem spravedlnosti Slovenské republiky.

 

Předsednictvo ze svých řad zároveň zvolilo novou místopředsedkyni, kterou se stala Mgr. Alexandra Čižmáriková.

„Děkuji svým kolegyním a kolegům za projevenou důvěru, které si velmi vážím. V nové pozici chci navázat na všechny činnosti předsednictva při modernizaci činnosti komory a zejména při ochraně svobodné advokacie jako nenahraditelného pilíře demokratické společnosti. Zároveň upřímně děkuji svému předchůdci panu Viliamu Karasovi za jeho významný přínos pro činnost předsednictva i celé komory,“ řekl po zvolení nový předseda M. Puchalla.

Předseda komory zastupuje komoru navenek a jedná jejím jménem ve všech věcech. Vydává neodkladná rozhodnutí v době mezi zasedáními předsednictva komory a řídí zaměstnance komory.

Místopředsedové zastupují předsedu předsednictva v rozsahu stanoveném předpisem SAK. Po aktuální volbě má SAK obsazena nadále tři místopředsednická místa. Kromě nové místopředsedkyně paní A. Čižmárikové v těchto funkcích nadále zůstávají JUDr. Magdaléna Hromcová a doc. JUDr. Ondřej Laciak, PhD.

Česká advokátní komora a celá česká advokacie přejí novému předsedovi Slovenské advokátní komory doktoru Martinu Puchallovi hodně úspěchů v jeho nové funkci a současně se těší na pokračování dosavadní prosperující spolupráce mezi oběma advokaciemi ku prospěchu českých i slovenských advokátek a advokátů.

Redakce AD
Foto: SAK

 

Go to TOP