Sněmovna asi zpřesní zákon o národních sankcích za protiprávní jednání

Zákon o národních sankcích vůči cizincům, kteří by se dopustili závažných protiprávních jednání, Poslanecká sněmovna pravděpodobně schválí. Na doporučení svého Ústavně-právního výboru ale zkrátí o třetinu – na 30 dní – lhůtu, kterou bude mít vláda pro přezkum rozhodnutí o zařazení na sankční seznam. Zpřesní také výčet předpisů, na jejichž základě bude možné pokládat jednání za postižitelná podle sankčního zákona. Návrh zákona sněmovna posunula do závěrečného kola schvalování.

 

Zákon má umožnit České republice přijímat kvůli svým bezpečnostním či zahraničněpolitickým zájmům cílené vnitrostátní restrikce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Stát by mohl dotčeným například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek.

O zařazení na sankční seznam bude podle předlohy rozhodovat vláda na návrh Ministerstva zahraničí. Ke stejnému ministerstvu mají směřovat námitky proti zařazení, rozhodovat o nich bude opět vláda. Lidé na sankčním seznamu se budou moci bránit i prostřednictvím soudu. Sněmovní úpravy, které ve výboru prosadili Mgr. Karel Haas a prof. JUDr. Helena Válková, CSc., mají zaručit to, že se na sankční seznam dostanou cizinci či zahraniční společnosti oprávněně.

Vláda ve svém programovém prohlášení předpokládala přijetí takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv do konce příštího roku. Přípravu předlohy urychlila ruská vojenská invaze na Ukrajinu. Obdobné zákony mají z unijních zemí Francie, Nizozemsko, Lotyšsko nebo Estonsko. Zákon stanoví podmínky zápisu subjektů na vnitrostátní sankční seznam. Umožní využívat i jiné postihy než ty, které jsou uvedeny na sankčním seznamu EU. Předloha zároveň zakotví postup přípravy návrhů na zařazení subjektů na evropský sankční seznam z českého podnětu.

Ministr zahraničí Bc. Jan Lipavský uvedl, že zákon, který připravil jeho úřad, umožní národní sankce proti režimům porušujícím lidská práva nebo užívajících metod terorismu a kybernetických útoků. „Česko je první zemí ve střední Evropě, která sankční zákon v této podobě přijímá,“ uvedl ministr v tiskovém prohlášení.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP