Pravomoc Nejvyššího správního soudu v přezkumu voleb do Senátu

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se v České republice konají volby jedné třetiny senátorů do Senátu Parlamentu České republiky. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden později, tj. v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022. O návrzích na neplatnost voleb, neplatnost hlasování a neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu podle § 90 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a podle § 87 odst. 2 až 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, rozhoduje Nejvyšší správní soud.

 

Podáním návrhu na neplatnost voleb, neplatnost hlasování či neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor volen, a každá politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci ve volebním obvodu byla pro volby do Senátu zaregistrována.

Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování. Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb. Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.

Výsledek voleb do Senátu bude vyhlášen sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů (§ 77 zákona č. 247/1995 Sb.); elektronická Sbírka zákonů je dostupná na aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/. Den vyhlášení výsledků je právě den, kdy jsou tyto výsledky ve Sbírce zákonů publikovány. Návrh nelze podávat dříve než v den následující po tomto vyhlášení.

Návrh je třeba podat nejpozději deset dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Návrh musí být podán tak, aby byl doručen Nejvyššímu správnímu soudu nejpozději poslední den desetidenní lhůty do 16:00 hodin. Lze jej podat písemně též v elektronické formě podepsaný elektronicky na elektronickou podatelnu (podatelna@nssoud.cz) nebo do datové schránky Nejvyššího správního soudu (wwjaa4f).

O návrzích rozhoduje tzv. volební senát Nejvyššího správního soudu, který je sedmičlenný a skládá se z předsedy volebního senátu Tomáše Langáška a soudců Josefa Baxy, Radana Malíka, Petra Mikeše, Ivo Pospíšila, Pavla Molka a soudkyně Michaely Bejčkové, popřípadě z náhradníků Viktora Kučery a Milana Podhrázkého.

Volební senát rozhodne usnesením bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do dvaceti dnů poté, co návrh došel soudu.

Ve věcech volebních pro volby do zastupitelstev obcí jsou věcně příslušné krajské soudy, nikoli Nejvyšší správní soud.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: archiv NSS

 

Go to TOP