Zákon o národních sankcích za protiprávní jednání poslanci asi pozmění

Vládní návrh zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon), který má umožnit národní sankce vůči cizincům za závažná protiprávní jednání, Poslanecká sněmovna možná upraví. Ústavně-právní výbor podpořil pozměňovací návrh Mgr. Karla Haase a prof. JUDr. Heleny Válkové. CSc., jenž přesně stanoví předpisy, na jejichž základě bude možné pokládat jednání za postižitelná podle tohoto zákona. Zkrátit by se mohla délka přezkumu rozhodnutí o zařazení na sankční seznam. Vláda by podle poslanecké úpravy musela rozhodnout o vyškrtnutí do 30 dnů místo 45 dnů, jak to původně navrhla.

 

Pozměňovací návrh dává záruky, aby se na sankční seznam dostaly výhradně subjekty, které si to takzvaně zaslouží, řekla Helena Válková, která je za Ústavně-právní výbor zpravodajkou vládní předlohy. Půjde podle ní o jednotky, nikoli o desítky případů. Garanční zahraniční výbor podpořil už dříve návrh sankčního zákona beze změn.

Zákon má umožnit České republice přijímat kvůli svým bezpečnostním či zahraničněpolitickým zájmům cílené vnitrostátní restrikce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Stát by mohl dotčeným například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek. O zařazení na sankční seznam bude podle předlohy rozhodovat vláda na návrh Ministerstva zahraničí. Ke stejnému ministerstvu mají směřovat námitky proti zařazení, rozhodovat o nich bude opět vláda. Lidé na sankčním seznamu se budou moci bránit i prostřednictvím soudu.

Ve svém programovém prohlášení vláda předpokládala přijetí takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv do konce příštího roku. Přípravu předlohy urychlila ruská vojenská invaze na Ukrajinu. Obdobné zákony mají z unijních zemí Francie, Nizozemsko, Lotyšsko nebo Estonsko. Zákon stanoví podmínky zápisu subjektů na vnitrostátní sankční seznam. Umožní využívat i jiné postihy než ty, které jsou uvedeny na sankčním seznamu EU.

Předloha zároveň zakotví postup přípravy návrhů na zařazení subjektů na evropský sankční seznam z českého podnětu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP