Týdenní anglický seminář ČAK a John Marshall Law School byl opět online

Česká advokátní komora ve spolupráci se Slovenskou advokátní komorou a americkou John Marshall Law School (její budova na snímku) pořádá každoročně pro mladé české a slovenské advokáty a advokátní koncipienty obsáhlý týdenní seminář zaměřený na úvod do amerického práva. Ve dnech 3. – 8. prosince 2021 se uskutečnil již 21. ročník tohoto semináře, byť v důsledku pandemie covidu-19 opět (již podruhé) online. Tradičně se tento seminář však koná v Telči, vždy na přelomu listopadu a prosince.

 

Cílem akce je seznámit účastníky s praktickým fungováním amerického právního systému i podnikatelského prostředí, prohloubit znalosti a schopnosti týkající se řešení sporů, právních porad, managementu advokátních kanceláří i dalších praktických oblastí.  Přednášky zajišťují lektoři z John Marshall Law School, advokáti, soudci a další špičkoví odborníci z americké právní praxe. Přednášky probíhají v anglickém jazyce, navíc za velmi výhodných finančních podmínek, a po zakončení semináře všichni účastníci obdrží certifikát.

John Marshall Law School (JMLS), resp. nově „UIC John Marshall Law School“, neboť v roce 2019 se John Marshall Law School spojila s Univerzitou Illinois, je jedinou veřejnou právnickou univerzitou v Chicagu. Jednou z nejvýznamnějších osobností na této univerzitě je mj. prof. Michael P. Seng, který též stál u zrodu naší úspěšné a dlouhodobé spolupráce mezi JMLS a ČAK před dvaceti lety, a po celou dobu každý rok českým a slovenským advokátům a koncipientům společně se svými dalšími americkými kolegy osobně v ČR přednášel.

Prof. Seng doplňuje, že „první spolupráce sahá dokonce již do roku 1993, nicméně teprve před dvaceti lety započaly pravidelné týdenní semináře tak, jak je známe dnes. V roce 2000 poskytly na tento vzdělávací projekt finanční prostředky rodiny dvou zesnulých absolventů a významných advokátů – Johna Drosta (který emigroval z ČR do USA po druhé světové válce) a Roberta Bearta. První ročník tohoto programu se uskutečnil v Luhačovicích na podzim téhož roku. Zde se pak konal  v nadcházejících letech ještě několikrát  a poté se přesunul na své současné místo, do Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči. V roce 2020 američtí přednášející z důvodu pandemie covidu-19 Českou republiku  poprvé za dvacet let nenavštívili, program se však uskutečnil online formou. JMLS je velmi potěšená, že ani pandemie nepřerušila tuto přínosnou výměnu zkušeností mezi českými, slovenskými a americkými advokáty.”

Odbor mezinárodních vztahů ČAK se jako každý rok ujal organizace. I přes virtuální podobu se i letošní výroční seminář setkal s mimořádně pozitivním ohlasem, a to jak ze strany česko-slovenské, tak americké.

První den byl seminář oficiálně zahájen a přednášející a účastníky jménem ČAK přivítala JUDr. Eva Indruchová a následně převzal slovo prof. Seng jakožto hlavní organizátor za JMLS, který účastníky seznámil s připraveným programem. Následně proběhlo představení účastníků a přednášejících formou tzv. „circle“ neboli kolečka, které bylo využito ještě mnohokrát i v následujících dnech, neboť jedním z cílů semináře bylo i aktivní zapojení všech účastníků po celou dobu konání akce.

Seminář byl rozdělen do 10 tematických bloků: úvod do amerického práva, diverzita v právnických profesích, well-being advokátů, občanské právo, trusty a nemovitosti, trestní právo, obchodní právo, restorativní justice, lobbying a vyšetřování a stíhání hospodářských trestných činů a korupce ve veřejné správě. Lektoři se věnovali zejména praktickým otázkám a na závěr přednášky byl vždy i dostatečný prostor na diskusi a dotazy.

Na závěr tímto velmi děkujeme všem účastníkům, a především americkým lektorům za jejich úsilí a čas a přejeme, aby spolupráce JMLS, ČAK a SAK byla i nadále pro všechny strany tak přínosná, jako doposud!

JUDr. Eva Indruchová, LL.M., Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK
Foto: flickr.com

 

 

 

 

Go to TOP