Stálá konference českého práva zve na pracovní sympozium Pes a právo

Široká škála otázek souvisejících s právním zakotvením a pozicí psa – zvířete, „mazlíčka“, pomocníka a nejlepšího přítele člověka bude tématem pracovního sympozia, které v pátek 7. října 2022 pořádá v rámci Pražského právnického podzimu Stálá konference českého práva v pražském CEVRO Institutu. Záštitu nad akcí převzal JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR.

 

PES A PRÁVO

Termín: 7. října 2022 od 9.00 do 13:00 hodin

Místo konání: CEVRO Institut, Jungmannova 28/17, Praha 1

 

Pozornost bude zaměřena na tyto otázky:

  • právní povaha psa z hlediska práva soukromého a veřejného,
  • pes – zvíře – živé zvíře (výkladové pravidlo § 494 obč. zák.),
  • odpovědnost za škody způsobené psem,
  • odpovědnost za škodu způsobenou na psu,
  • pes a delikty,
  • prodej a koupě psa,
  • problematické stránky současné roztříštěné právní úpravy atd.

Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář. Dále vystoupí soudci Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a JUDr. Hana Tichá, advokáti JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., JUDr. Luděk Lisse, Ph.D., Mgr. Miroslav Krutina a další právní odborníci.

K diskusi byli pozváni členové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva zemědělství, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitelé akademické sféry, měst a obcí a kynologické veřejnosti.

Sympozium moderuje JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

 

Přihlášku je možné zaslat na adresu peskova@brainteam.cz nebo je možné se registrovat ZDE.

 

Zdroj: Havlíček Brain Team
Foto: canva.com

Go to TOP