Nejvyšší správní soud by mohl posílit soudce KS v Praze Tomáš Kocourek

Předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) a Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu (Memorandum II) informoval o kandidátovi, kterého předběžně vybral na funkci soudce Nejvyššího správního soudu.

 

Vybraným kandidátem je Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D. (* 1982), soudce úseku správního soudnictví Krajského soudu v Praze, od roku 2019 předseda senátu. Práci soudce Nejvyššího správního soudu si měl možnost „vyzkoušet“ a zároveň získat cenné zkušenosti během soudcovské stáže v období od dubna do září 2021.

Tomáš Kocourek si je vědom významu Nejvyššího správního soudu pro poskytování ochrany právům jednotlivců v systému správního soudnictví, a to zejména prostřednictvím sjednocování judikatury krajských soudů a výkladu sporných právních otázek v posledním stupni. Rovněž si uvědomuje, že se jedná o úkoly velmi náročné, kterým není snadné dostát. Nabídku na doplnění soudcovského sboru Nejvyššího správního soudu proto přijal s velkou pokorou.

V říjnu vystoupí JUDr. Kocourek na plénu NSS a představí se potenciálním budoucím kolegům.

Charakteristika kandidáta ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: Igor Zehl

 

 

Go to TOP