Dvě třetiny obětí domácího násilí zažily týrání od partnera

Každý pátý člověk se stal v ČR obětí domácího násilí, ať už ve formě fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí, z toho více než dvě třetiny obětí zažilo agresi ze strany partnera či partnerky a více než polovina si nese následky až do současnosti. Sedm z 10 obětí zažilo některou z forem psychického násilí, téměř 18 % bylo odstřiženo od finančních prostředků a 14 % bylo sexuálně zneužito. S fyzickými útoky se setkaly téměř dvě třetiny žen (64 %) i mužů (65 %), kteří domácí násilí někdy zažili, a přibližně 17 % obětí se dodnes potýká s trvalými fyzickými následky. Uvádí to nejnovější výzkum iniciativy Pod Svícnem a výzkumné agentury Ipsos.

 

„Více než tři čtvrtiny žen, které zažily domácí násilí, se s ním setkalo ze strany partnera, mužů ve stejné situaci je téměř 30 %. Další oblastí se znepokojivými výsledky jsou rodinné vztahy – každá šestá oběť (17 %) zažila násilí od rodičů, v případě mužů jde dokonce o každou třetí (33 %),” řekla poslankyně Ing. Barbora Urbanová, jež stála u založení iniciativy, prostřednictvím které chce mimo jiné edukovat společnost nebo docílit legislativních změn v oblasti domácího násilí, a dodala: „Taková data potřebujeme k tomu, abychom věděli, kde musíme poskytovat pomoc nejakutněji.”

Výzkum ukázal, že se téměř 75 % žen, které prožily domácí násilí, setkalo s psychickým týráním. U mužů jde o bezmála 60 % případů. Druhou nejčastější formou jsou fyzické útoky, se kterými se setkaly téměř dvě třetiny (64 %) všech obětí. Sociální izolaci zažila více než čtvrtina poškozených mužů a téměř třetina žen, 18 % obětí bylo odstřiženo od svých financí a každá sedmá oběť (14 %) prožila sexuální zneužití – v případě žen jde dokonce o 17 %.

„Velmi často se stává, že se z obětí domácího násilí stávají v pozdější době agresoři nebo naopak oběti, a to proto, že neznají správné vzorce chování. Více než polovina obětí si nese trvalé sociální následky, které mají vliv zejména na mezilidské vztahy a důvěru, u téměř 45 % se objevuje posttraumatická stresová porucha – u mužů dokonce ve 2 případech ze 3,” vysvětlila Michaela Studená, spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem. Alarmující je také to, že si každá šestá oběť nese i fyzické následky. „Z tohoto důvodu musíme pracovat na tom, abychom o případech domácího násilí věděli včas a dokázali efektivně zasahovat,” dodala Studená.

Výzkum byl realizován 28. 7. – 1. 8. 2022 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18 a více let. Celkem se ho zúčastnilo 1 050 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Pro účely tohoto výzkumu bylo domácí násilí definováno jako veškeré akty fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí, k němuž dochází v rodině nebo v domácnosti na dětech, či seniorech anebo mezi bývalými či stávajícími manžely či partnery, bez ohledu na to, zda pachatel sdílí nebo sdílel společnou domácnost s obětí.

Více na www.pod-svicnem.cz.

 

Zdroj: Communication Lab
Foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP