Zakladatelka fora iuris M. Chudáčková: Advokacii lze vykonávat i jinak

Rozhovor

 V srdci pražských Vinohrad vzniklo forum iuris, což je reprezentativní pracovní prostor, který nabízí způsob, jak vykonávat samostatnou advokacii jinak. „Původní idea spočívá v podpoře profesionality samostatných advokátů za současného zachování plné svobody. Jde o první takovou službu pro advokáty a jejich klienty v Čechách. Byť se nachází v centru Prahy, velkou část služeb mohou využít advokáti z celé republiky,“ uvedla na úvod našeho rozhovoru zakladatelka tohoto projektu advokátka Mgr. Markéta Chudáčková.

 

Nejde čistě o klasický hub (sdílenou kancelář), ačkoli základ je od myšlenky hubu odvozený. Jde spíše o místo, které má umožnit advokátům pracovat v podmínkách reprezentativní a příjemné kanceláře, s veškerým potřebným zázemím, za zlomek nákladů, které by musel jinak advokát sám vynaložit. Další výhodou je koncipování prostoru jako souladného s advokátními předpisy, čemuž většina klasických sdílených kanceláří nebo veřejných kaváren neodpovídá.

 

Vypadá to tedy, že to jde i jinak. Co Vás vedlo k realizaci tohoto projektu?

Sama vykonávám klasickou, zejména sporovou, advokacii poměrně dlouhou dobu a vím tedy dobře, co to obnáší. Vím také, že profese advokáta není vnímána jako top povolání. V přehledu statistiky, kterou jsem nedávno četla, jsem advokáta marně hledala mezi fitness trenérem, učitelem jógy a zahradním architektem na prvních třech místech. To jsou povolání, která, jak se dnes říká, well-being obsahují ze své podstaty. Já pracuji jako advokát a mám tu práci velmi ráda, nicméně si uvědomuji její úskalí. Proto vlastně forum iuris. Advokát podporuje klienta, proto si také on sám zaslouží podporu a zázemí, aby mohl být plně profesionální a efektivní.

 

V jakém smyslu myslíte tu podporu?

Výkon klasické samostatné advokacie v sobě obnáší nutnost obsáhnout několik zcela různých schopností. Pokud ji člověk vykonává úplně sám, je sám sobě asistentkou, koncipientem, účetní, kolegou, mentorem, školitelem, byznysovým poradcem, IT odborníkem, dnes již i marketingovým specialistou, včetně zvládnutí sociálních sítí, ale také vaří klientům kávu a k tomu všemu musí zajišťovat jejich plynulou akvizici. Kdy pak dělá „to právo“, připravuje se na spory a píše dovolání? Často sám… po večerech. A to není podle mě dnes již ani profesionální, ani efektivní, ani zdravé a dlouhodobě naplňující. Proto pro mě není překvapivé, když se advokát přijde do fora podívat a poptat se na služby, že se náš rozhovor se vždy stočí na práci a je z toho osvěžující pracovní brainstorming.

 

V čem konkrétně tedy může forum samostatnému advokátovi pomoci?

Služby pro přehlednost ráda dělím na fyzické a virtuální. Podstatou je, že se snažíme poskytovat vše, co může advokát využít, nicméně to není povinnost. Důležité je, aby se forum přizpůsobilo advokátovi a jeho způsobu práce, a tak se také snažíme služby nastavit.

Základem fyzických služeb je zázemí kamenné kanceláře (tedy pracovní místo a jednací místnosti). Ty jsme pojmenovali Karel, z úcty k JUDr. Karlovi Čermákovi, dr. h. c., a Ruth, podle dlouholeté soudkyně Nejvyššího soudu USA a bojovnice za lidská práva Ruth Bader Ginsburg. Klienti advokátů ocení prostornou recepci, dále je k dispozici příjemná terasa, zázemí kuchyňky s jídelnou a klidové zóny, vysokorychlostní wifi připojení, využití sídla a další. Co se personální podpory týče, součástí služeb fora je back office, která má sloužit zejména jako asistence např. při přebírání pošty, podpisu smluv, nebo skenování, a paralegal, jako profesní podpora pro hledání judikatury či tvorbu rešerší atd.

Co se týče virtuální podpory, jde o dvě základní služby, které opět pro zjednodušení nazýváme e-kancelář a e-identita. E-kancelář spočívá v zajištění plnohodnotné služby ASPI a/nebo Praetor za velmi výhodných podmínek, včetně podpory na uživatelské úrovni, případně pomoci při přechodu z papírových spisů na elektronické. E-identita je advokáty ještě velmi podceňovaná. Dle mého je ovšem již nutnou součástí profesionálního poskytování služby. Mít profesní e-mail a základní reprezentativní web by mělo být dnes již samozřejmostí. Všichni, ale to bude zajímavé zejména pro začínající advokáty, mohou využít koncept hlavičkového papíru, vizitek atd.

Takže lze mít plnohodnotnou kancelář skoro za minutu, za zlomek času a nákladů, které by jinak musel advokát vynaložit. E-kancelář a e-identita jsou služby, které mohou využít advokáti z celé republiky.

 

 

 

 

Pro koho je tedy forum určeno a máte již nějaké odezvy?

Forum je primárně určeno pro samostatné advokáty, ale ad hoc služby může v případě zájmu využít kterýkoli advokát. Dnes je již zprovozněn rezervační systém, díky kterému je velmi snadné si zarezervovat jednací místnost nebo pracovní místo na potřebný čas. O jednací místnosti projevují zájem i mimopražští advokáti. Při využití jednací místnosti jsou k dispozici i dvě hodiny pracovního místa zdarma určené např. pro přípravu na jednání atd. Ve foru jsme měli zatím dvakrát Open house, kdy na prvním se sešli advokáti různých generací, z čehož jsem měla radost, a druhý byl primárně určen pro advokátky s dětmi. V poslední době zaznamenáváme zájem mladých advokátů (myšleno i advokátek), a to dokonce záhy po advokátních zkouškách. Těmto kolegům doufám časem budeme moci nabídnout i podporu v akviziční činnosti, na čemž v současné době také pracuji. Dále se ozývají kolegové, kteří zjišťují, že se jim nevyplatí udržovat fyzickou kancelář, kterou plně nevyužívají, ať už proto, že navštěvují své klienty ve firmách, nebo jsou zvyklí využívat home office. Nicméně chodí i služebně starší kolegové, s tím, že by chtěli využívat systém Praetor, a jak říkám právě v tom vidím smysl projektu.

 

Tohle zní nadějně a co je ve foru aktuálně v plánu?

Vzhledem k tomu, že naplno pracuji jako samostatný advokát, tak své plány nemohu uskutečňovat tak rychle, jak bych si přála. Nicméně se těším, že v blízké době zprovozníme forum Journal, což je publikační platforma, která slouží nejen jako zviditelnění případů a znalostí jednotlivých advokátů z praxe, ale také jako místo, kde bude zajímavé si i trochu profesně počíst. A na co se opravdu těším moc bude další podzimní Open house, který chceme zaměřit právě na mladé advokáty. V jeho rámci bychom již rádi připravili krátký seminář. Do budoucna chceme totiž ve foru realizovat podpůrné vzdělávání advokátů formou „butikových“ seminářů a workshopů, kdy se nám již pár advokátů nabídlo s tím, že by je zajímalo se na jedné straně jak účastnit, tak seminář na druhé straně připravit. Plánů je tedy hodně, času málo, nicméně jednou z myšlenek fora je také usnadnit samostatným advokátům dosáhnout určitého stavu life-balance nebo well-being, což je v advokacii nepochybně výzva. Ale jak říkám, věřím, že to jde i jinak (#jdetoijinak).

Děkujeme za rozhovor!

 

Bližší informace o foru iuris naleznete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: archiv M. Chudáčkové

 

 

Go to TOP