Slovenská prezidentka jmenovala tři nové ministry, mezi nimi i předsedu SAK

Slovenská prezidentka Mgr. Zuzana Čaputová po odchodu liberální strany Svoboda a Solidarita z vládní koalice jmenovala dne 13. září tři nové ministry, a to zahraničí, hospodářství a spravedlnosti. Šéfem diplomacie se stal dosavadní velvyslanec v České republice Ing. Rastislav Káčer a novým ministrem hospodářství je energetický analytik Ing. Karel Hirman. Ministrem spravedlnosti jmenovala prezidentka dosavadního šéfa Slovenské advokátní komory JUDr. Viliama Karase, PhD.


„Do svých funkcí nastupujete v době, kdy je veřejnost přesycena a unavena spory, které nikam nevedou. Navíc v obě, kdy na jakýkoliv zákon budete potřebovat i hlasy svých politických oponentů nebo soupeřů,“
podotkla prezidentka.

Ocenila předsedu vlády Ing. Eduarda Hegera, že do uvolněných ministerských křesel navrhl odborníky, současně ale kritizovala, že zatím nemohla jmenovat nového ministra školství.

Nový ministr spravedlnosti ještě před svým jmenováním zaslal advokátům dopis, který byl v jeho funkci předsedy Slovenské advokátní komory posledním.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

dovoľte mi, aby som sa Vám tesne pred tým, ako budem vymenovaný za ministra spravodlivosti, ešte poslednýkrát prihovoril z pozície predsedu Slovenskej advokátskej komory.

V prvom rade by som sa Vám chcel úprimne poďakovať za dôveru a výbornú spoluprácu počas môjho pôsobenia v predsedníctve SAK. Ďakujem mojim kolegom z jednotlivých orgánov komory, zamestnancom kancelárie, a samozrejme, Vám všetkým členom komory, ktorí svojou každodennou činnosťou a poctivým výkonom advokácie pomáhate chrániť práva ľudí a uskutočňovať ideu spravodlivosti.

Uplynulé roky v advokácii neboli jednoduché. Čelili sme viacerým krízovým momentom, v ktorých bolo dôležité mať jasný hodnotový kompas a odvahu chrániť princípy slobodnej a nezávislej advokácie. O to viac si cením, že sme sa v rozhodujúcich momentoch mohli oprieť o súdržný advokátsky stav, a mohli tak účinne presadzovať ideu právneho štátu a spravodlivosti.

Počas výkonu funkcie predsedu SAK som opakovane hovoril o tom, že ak sa chceme posúvať správnym smerom, môžeme na to používať iba správne prostriedky. Že účelové skratky nás nikdy nedovedú k želanému cieľu, ale naopak, problémy spravidla len prehlbujú. Tento princíp som zdôrazňoval v téme potrebnej a želanej očisty justície, nastoľovania spravodlivosti spoločnosti, ale rovnako aj pri našich vlastných advokátskych témach. A týmto princípom sa, samozrejme, budem riadiť aj na mojom novom, dočasnom pôsobisku na ministerstve spravodlivosti.

Na ministerstvo nastupujem s dobrou voľou a odhodlaním pracovať na správnych veciach stojacich pevnými nohami na zemi. Samozrejme, neviem predpovedať, aké dlhé bude moje pôsobenie vo funkcii člena vlády, a aj preto túto funkciu prijímam s potrebnou mierou pokory. O to viac by som Vás chcel preto úprimne poprosiť o podporu všetkých dobrých riešení, o ktoré sa budem v nasledujúcich mesiacoch usilovať. Som totiž presvedčený, že najlepšie reformy v justícii sú len také, ktoré sú založené aj na potrebnej miere odbornej akceptácie a podpory od všetkých jej zložiek.

Na záver mi dovoľte informovať Vás, že výkonom funkcií predsedu SAK je do zvolenia nového predsedu alebo predsedníčky poverený kolega Ondrej Laciak. Jemu, aj všetkým ostatným kolegom z predsedníctva želám veľa úspechov pri ich pokračujúcej službe advokácii a úprimne ďakujem za vynikajúcu spoluprácu.

S kolegiálnym pozdravom
JUDr. Viliam Karas, PhD., advokát


Zpráva o jmenování předsedy Slovenské advokátní komory zastihla členy představenstva ČAK na jejich pravidelném zasedání v Kaňkově paláci. K novému postu Viliamu Karasovi kolektivně gratulují a přejí mu mnoho sil, pracovních úspěchů i osobního štěstí. Na spolupráci SAK pod jeho vedením budou v tom nejlepším vzpomínat a zároveň věří, že i na novém postu zůstane přítelem české advokacie.  


Redakce AD; ČTK, SAK
Foto: Kancelář prezidentky SR

Go to TOP