Co je patchworková rodina? I jedináček z pěti dětí se sedmi babičkami

Když před několika měsíci psycholožka a pravidelná lektorka seminářů ČAK Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D. projednávala s vedením ČAK nápad uspořádat seminář věnovaný patchworkovým (sešívaným, rekonstruovaným etc.) rodinám, připravovala se mimo jiné na to, že bude advokáty přesvědčovat, proč by se o těchto rodinách měli dozvědět více. V rámci příprav pak zjišťovala aktuální stav výzkumu těchto rodin v ČR a také navrhla a spustila online sběr volných výpovědí pro lidi, kteří v takových rodinách žijí a pro ty, kteří s nimi pracují, včetně advokátů, aby měla po ruce dostatek „živého materiálu“ k diskusi.

 

„Byla jsem naivní. Nebylo koho přesvědčovat. Během semináře Právní a psychologické souvislosti patchworkových rodin, který se konal na půdě ČAK koncem srpna, prakticky každý z přítomných dával do placu historky z praxe o těch nejnepravděpodobnějších rodinných konstelacích,“ uvedla Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D.

 

 

Seminář byl uspořádán jakožto odborný panel také s účastí soudce Mgr. Martina Beneše, terapeutky Mgr. Kamily Bobysudové, advokátek JUDr. Jany Ďuricové a JUDr. Daniely Kovářové a také proděkanky PF v Olomouci JUDr. Renaty Šínové, Ph.D. Za ČAK setkání uvedla JUDr. Daniela Kovářová a přítomní se shodli na tom, že vhledem k tématu bude nejlépe, když účastníci zvolí neformální cestu volnějších vstupů jednotlivých panelistů. Přítomní mohli – dokonce k tomu byli vyzváni – komentovat a ptát se hned, bez čekání na konec příspěvku. Tento postup se velmi osvědčil. Ani jeden příspěvek nezazněl v klidu od začátku do konce; někteří měli kvůli množství reakcí problém své vystoupení vůbec uzavřít.

„O čem jsme diskutovali? Asi nejlépe to doložím uvedením několika úryvků výpovědí zachycených v probíhajícím výzkumu a věřím, že advokátům je není zapotřebí nijak komentovat,“ dodala Alicja Leix.

 

I když jsme si zaplatili nejdražšího právníka ve městě, nakonec se nás snažil stejně dostat k dohodě a vlastně jsem měla pocit, že nestojí na naší straně.
(nová partnerka biologického otce)


Když se mí rodiče rozešli, můj otec si našel přítelkyni, která již měla dva syny. (…) Řešila jsem s různými odborníky několikrát, mezi jinými problémy, chování mé macechy a jejich dvou (starších) synů směrem ke mně, však hlavně to, že můj táta upřednostňoval tu krávu a ty její dva kretény. (…) Jediné, co mě napadá, že jakž takž fungovalo, byly společ(e)n(sk)é hry (dostihy a sázky, žolíky, poker, etc. ). To proto, že každý hrál sám za sebe, bez ohledu na to, z jaké rodiny přišel. Neodpustím si doplnit fakt, že mne osobně to bavilo nejvíce, jelikož jsem se té krávě mohla alespoň v nějakém smyslu „pomstít“, zde prostřednictvím hry. Napsala jsem, že to jakž takž fungovalo, protože sice samotná hra byla fajn, ale i tam byl vidět nestejný přístup k nám.
(dcera v pubertálním věku)


Zřejmě nejčastější problém, s nímž se setkávám, se týká rodin, které se rozpadnou proto, že manžel / otec si najde jinou ženu. Tato nová žena pak velice často diktuje rytmus a pravidla nové rodiny, a manžel / otec se tomuto novému rytmu a pravidlům přizpůsobí. Potud je to v pořádku. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy takové přizpůsobení očekává od svých dětí z původní rodiny, tedy od dětí, které byly do té doby vychovávány v jiném rytmu, podle jiných pravidel – čeká se od nich, že se bez dalšího a prakticky obratem adaptují na nová pravidla. (…). Protože jakýkoliv jejich protest znamená, že je máma štve proti nové partnerce táty.
(advokátka)


(…) zkusit si dopředu připravit různé možnosti, jak co nejlépe vyřešit to, aby pokud možno měl rodič vždy při styku všechny své děti ve stejném termínu (mnohdy to nejde, protože se třeba kříží více patchworků nebo zájmová činnost dětí), v těchto případech se osvědčuje třeba místo klasické prázdninové volby styku upravit natvrdo buď červenec nebo srpen a střídat lichý a sudý rok.
(soudce)


Za důkaz vysoké „partchworkové inteligence“ považuji přístup své kamarádky, která ke svým osmi biologickým vnoučatům přijala i děti nového partnera bývalé snachy jako další vnoučata. Má je ráda, stýká se s nimi a přeje jim jen to nejlepší.
(kamarádka, generace prarodičů)

 

Průběh panelu věnovaného patchworkovým rodinám, včetně příspěvků pozvaných lektorů, a především odezvy přítomných advokátů na semináři jasně ukázaly, že se jedná o téma, které je v rodinném právu velmi aktuální. Hlavní cíl panelu, tj. vyjít z něj s rozšířenými obzory ohledně možných uspořádání rodinných konstelací a vyplývajících z toho (nejen právních) problémů, byl více než splněn.

„Na konci bylo jasné, že téma jsme zdaleka neuzavřeli, spíše naopak. Značná část účastníků, včetně pozvaných panelistů, plynule pokračovala v diskusích v prostorách vedle. Od skončení panelu mi neustále přibývají výpovědi, shrnující osobní a pracovní zkušenosti píšících – včetně komentářů na téma, nakolik vlastní zkušenosti s vyrůstáním v patchworkové rodině ovlivňují výkon povolání advokáta či soudce… Takže je jasné, že v tématu budeme pokračovat,“ dodala závěrem psycholožka a lektorka Alicja Leix.


Pokud se někdo chce podělit o své zkušenosti a názory ohledně patchworkových rodin, může tak učinit na následujících odkazech:

Pro ty, kteří v patchworkové rodině žijí nebo žili:  https://forms.gle/MHKKzjJYtMJr8nSA8
Pro ty, kteří někoho z takové rodiny znají: https://forms.gle/1HqsFbAfMbCgNaiB9


Redakce AD

Foto: ČAK

 

Go to TOP