Zahraniční výbor doporučil Sněmovně schválit nový sankční zákon

Zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně schválit zákon, který má umožnit národní sankce vůči cizincům za závažná protiprávní jednání. Zákon ale možná Sněmovna přesto upraví, neboť výhrady k jeho podobě dali 31. srpna najevo poslanci v ústavně-právním výboru.

Zákon má umožnit Česku přijímat kvůli bezpečnostním či zahraničněpolitickým zájmům cílené vnitrostátní restrikce za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Stát by mohl dotčeným například zabránit ve vstupu na své území nebo v pobytu na něm nebo zmrazit jejich majetek. O zařazení na sankční seznam bude rozhodovat vláda na návrh Ministerstva zahraničí.

Výhrady k podobě vládní předlohy má i část koaličních poslanců. Sněmovní ústavně-právní výbor kvůli tomu ve středu projednávání normy přerušil do poloviny září, aby bylo možné úpravy připravit. Výhrady se týkaly například délky přezkumu rozhodnutí o zařazení na sankční seznam nebo pravidel pro posouzení utajovaných skutečností. O námitkách bude opět rozhodovat vláda, zákon jí na to dává 45 dní, přičemž ministerstvo má na posouzení námitek 30 dní. Podle některých poslanců je tato lhůta příliš dlouhá, podle vlády lhůta vychází ze zákona o pobytu cizinců.

Osoby zařazené na sankční seznam se budou moci odvolat k soudu, jímž má být prvoinstančně Městský soud v Praze. Část spisu pro soudní přezkum může být utajovaná, pokud by obsahovala například informace od tajných služeb.

Kabinet v programovém prohlášení předpokládal přijetí takzvaného Magnitského zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv do konce příštího roku. Přípravu návrhu urychlila ruská vojenská invaze na Ukrajinu. Obdobné zákony mají z unijních zemí Francie, Nizozemsko, Lotyšsko nebo Estonsko. Zákon stanoví podmínky zápisu subjektů na vnitrostátní sankční seznam. Umožní využívat i jiné postihy než ty, které jsou uvedeny na sankčním seznamu EU. Česko ale bude moci sankcionovat jen jednání vymezené evropskou legislativou. Předloha zároveň zakotví postup přípravy návrhů na zařazení subjektů na evropský sankční seznam z českého podnětu.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP