Novelu zákonů související se zbraňovou legislativou projedná bezpečnostní výbor

V souvislosti s novou, již schválenou zbraňovou legislativou účinnou od přespříštího roku doznají změn tři desítky jiných zákonů. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních a střelivu a zákona o munici, podpořila v úvodním kole Poslanecká sněmovna. Jde například o trestní zákoník, který navzdory úvahám o odlišném přístupu nezmění zánik trestní odpovědnosti za nedovolené ozbrojování vyhlašováním takzvaných zbraňových amnestií. Vládní předloha zamíří k posouzení do sněmovního Výboru pro bezpečnost.

 

Pracovní skupiny uvažovaly podle důvodové zprávy vztáhnout na nedovolené ozbrojování účinnou lítost. Zachování současného stavu v podobě vyhlašování zbraňových amnestií však vyhodnotili předkladatelé jako efektivnější řešení. Poukázali například na to, že při amnestii si může vlastník zbraň po splnění všech zákonných podmínek ponechat, případně může požádat o předání zbraně osobě, která zajistí její prodej nebo úschovu.

V případě účinné lítosti by takové postupy nebyly podle zdůvodnění možné. „Trestnost činu pachatele sice pro účinnou lítost zanikne, nicméně vzhledem k nelegálnosti držení této zbraně zbraň nebude pachateli ponechána ani mu nebude dána možnost držení této zbraně legalizovat,“ píše se v něm. Proti účinné lítostí stojí podle zdůvodnění také složitější prokazování její dobrovolnosti, když držitel nelegální zbraně by se mohl tohoto institutu dovolávat přímo při policejní prohlídce.

Předloha jako celek je potřebná pro funkčnost nového systému nakládání se zbraněmi, střelivem a municí podle zákonů o zbraních a střelivu a o munici. Kromě trestního zákoníku upravuje například předpis k podnikání v oboru zbraní a střeliva nebo správní poplatky. Jde zejména o změny pojmů. Novela odráží i elektronizaci agendy zbraní, střeliva a munice a rušení papírových dokladů.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP