Ministr pro legislativu předloží vládě tzv. Antibyrokratický balíček

Ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., předloží ve středu 31. srpna vládě první Antibyrokratický balíček. Má vést k přípravě opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, státního aparátu i občanů. Materiál by měl být podkladem pro jednotlivá ministerstva, jež by do konce roku měla připravit legislativní řešení návrhů. Následně by měly resorty připravit návrhy dílčích změn zákonů, které projdou klasickým vládním legislativním procesem.

 

Antibyrokratický balíček I je otevřením debaty k přípravě konkrétních opatření vedoucích ke snížení administrativní zátěže jak pro podnikatele, tak pro státní aparát a občany. Jedním z cílů materiálu je právě otevřít uvnitř státní správy diskusi nad konkrétními kroky, které povedou k postupné úlevě od celé řady obstrukčních povinností, jimiž je český právní řád zaplevelen,“ uvedl ministr Šalomoun.

Inspirací je podle něj například Slovensko, kde připravili už pátý balíček zjednodušujících opatření. „I když si uvědomujeme, že prioritou číslo jedna naší vlády je nyní řešit energetickou krizi a rychlou a účinnou pomoc lidem, tak je pro nás důležité byrokratickou zátěž pro podnikatele řešit. Začínáme tak návrhem souboru opatření, která půjdou zrušit či zjednodušit rychle,“ dodal ministr.

V prvním balíčku je zmíněna například problematika blokování vedení účetnictví v cizí měně. Ministerstvo financí by podle materiálu mělo skrze návrh zákona o účetnictví umožnit účetní vykazování, podání daňového přiznání ke korporátní dani nebo placení v cizí měně, konkrétně v eurech.

Pro malé neziskové subjekty je podle materiálu zbytečně zatěžující povinnost účetnictví i podávání daňového přiznání ke korporátní dani, když je výsledkem zdanění nula. Navrhuje zavést určitý obrat, pod který budou neziskové subjekty od takových povinností zproštěny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by podle materiálu mělo ze zákoníku práce odstranit administrativní zátěž pro zaměstnavatele v podobě povinného sestavení písemného rozvrhu čerpání dovolené. Odstranit by úřad měl též povinnost, kdy zaměstnavatel musí posílat České správě sociálního zabezpečení hlášení o ukončení pracovní neschopnosti, i když se to týká osoby, která u něj už není zaměstnána.

Resort zdravotnictví by se pak podle návrhu měl zabývat zrušením povinnosti zajistit poskytování pracovnělékařských prohlídek v určitých případech.

Desítky zatěžujících povinností identifikovaly například zástupci Hospodářské komory, Podnikatelských odborů, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, s některými dalšími návrhy přišla sama ministerstva. Na první balíček bude navazovat další, obsahovat bude řešení legislativně složitějších změn.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP