Zajímají vás právní souvislosti Home office? Přijďte na odborné sympozium

Stálá konference českého práva zve advokáty na odborné sympozium Home office (právní a společenské souvislosti). Sympozium je zařazeno do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva.

Předmětem sympozia je analýza současného stavu právní úpravy v kontextu událostí uplynulého období a prognóz příštího vývoje a diskuse o chystaných legislativních krocích. Zvláštní pozornost zaměříme na tyto otázky: Home office jako forma výkonu práce z hlediska pracovního práva de lege latade lege ferenda, problematické aspekty právní úpravy a příklady z praxe, zkušenosti zaměstnavatelů a zaměstnanců, psychologické a společenské aspekty.

Účast přislíbili představitelé akademické obce prof. JUDr. Věra Štangová, prof. JUDr. Petr Hůrka, ústavní soudci JUDr. Jaromír Jirsa, JUDr. Tomáš Lichovník, analytik společnosti LMC, provozovatele portálu jobs.cz, Tomáš E. Dombrovský, k diskusi byli přizváni také členové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Soudcovské unie, České advokátní komory a dalších institucí, představitele akademické sféry, odborů a zaměstnavatelských svazů a také právníci, psychologové, manažeři a pracovníci HR.

Sympozium, které se uskuteční dne 16. září 2022 od 8:30 do 13:30 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město, moderuje JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva.

Přihlášku je možné zaslat na adresu peskova@brainteam.cz nebo je možné se registrovat ZDE.

 

Go to TOP