Aktuální trendy v odškodňování újmy jsou tématem konference CWLA

Jakým směrem se ubírá judikatura v oblasti odškodňování újmy? Jaká je rozhodovací praxe soudů různých stupňů? Odpovědi na tyto a další otázky z této oblasti můžete získat na konferenci „Aktuální trendy v odškodňování újmy – VII“, kterou pořádá Česká asociace právniček (CWLA) v pátek 7. října 2022 v prostorách Právnické fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

 

Aktuální trendy v odškodňování újmy – VII

Termín: 7. října 2022 9:00–16:00

Místo: Právnická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, místnost č. 38

 

PROGRAM

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., Katedra občanského a pracovního práva PF UPOL
„Problematika náhrady škody a nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s mimořádnými opatřeními vydanými během pandemie“

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu
„Co nám přináší novela zákona o znalcích a tlumočnících účinná od ledna 2021?“

Mgr. Dušan Broulík, soudce Okresního soudu v Ostravě
„Náhrada škody na zdraví zákazníkovi cestovní kanceláře ve světle rozhodnutí ESD ve věci Kuoni Travel“

Podrobné informace vč. harmonogramu, naleznete na www.cwla.cz

Změna programu a místa konání akce vyhrazena.

 

Poplatek: 1 500 Kč pro členky CWLA, pro nečleny 2 000 Kč, je splatný do 1. října 2022 (s uvedením jména a adresy, e-mailového spojení) na číslo účtu 237063384/0300.

Každý účastník obdrží certifikát o účasti na semináři, který je rovněž uznatelný v systému vzdělávání advokátů a jako seminář koncipientů.

 

Redakce AD, CWLA
Foto: canva.com

Go to TOP